Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ke specialistovi bez doporučení praktického lékaře

Zajímalo by mě, jestli v případě, že potřebuji navštívit specializovaného lékaře, např. ortopeda, musím mít žádost o vyšetření od praktického lékaře, nebo jestli můžu jít rovnou za specialistou. Když mě praktický lékař nevyšetřil, může mě specialista odmítnout?

Odpověď:

Dobrý den,

poskytování specializované zdravotní péče blíže upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (§ 21). V případě, že zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí takové péče, doporučí registrující lékař pojištěnci smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno tuto péči na náležité úrovni poskytnout. Lékař spolu s doporučením zasílá i písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků vyšetření a informace o provedeném léčení.

Na druhou stranu se přímo v zákoně uvádí, že tímto není dotčeno právo pacienta na volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Toto právo pacienta je blíže rozvedeno v tomtéž zákoně (§ 11 odst. b). Pojištěnec má právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení (s výjimkou závodní zdravotní služby), kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně. Toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

Zdá se, že je určitý střet mezi těmito ustanoveními, tedy mezi požadavkem na doporučení od praktického lékaře a mezi právem pacienta na volbu lékaře. Domníváme se však, že je nutné dát přednost široce koncipovanému právu pacienta na volbu lékaře. Ustanovení o vydávání doporučení (poukazů) registrujícím lékařem je nutno chápat jako běžnou praxi při poskytování péče, která ale nezavazuje pacienta. Pacient si tedy může vybrat: buď navštíví praktického lékaře a nechá se vyšetřit a případně si vystavit doporučení ke specialistovi, nebo se obrátí rovnou na specialistu.

Jak vidíme, zákon zcela jasně vymezuje případy, kdy může lékař pacienta odmítnout a to se vztahuje i na poskytování specializované zdravotní péče. Mezi tyto případy však nepatří chybějící doporučení od praktického lékaře, proto to nemůže být podmínkou k poskytnutí péče. Podle zákona je rozhodující, že pacientův zdravotní stav vyžaduje poskytnutí specializované péče a že pacient projeví vůli tuto péči podstoupit (vyšetření či léčbu). Pokud specializované zdravotnické zařízení odmítne přijmout pacienta bez doporučení praktického lékaře, musí to pacientovi písemně potvrdit (jak je uvedeno výše).

Vaši otázku zodpovídá také např. článek Mileny Študentové dostupný zde.

Vaše Férová nemocnice

30.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS