Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak řešit špatný zápis lékaře o úrazu

Dobrý den,

dva dny zpět jsem si v Praze zlomil klíční kost. V nemocnici se mě ptali, jesti jsem byl opilý. Odpovědel jsem, že v době úrazu jsem pod vlivem nebyl, alkohol jsem požil až po pádu na bolest. Do lékařské zprávy mi ale doktor napsal, že jsem byl pod vlivem v době úrazu. Jak toto řešit když už v Praze nejsem? Jedná se o nemocenskou a úrazovku.

Děkuji.

Matles

Odpověď:

Dobrý den,

Lékař je povinen zdravotní dokumentaci podle zákona o zdravotních službách vést úplně, pravdivě a čitelně. Možnosti odstranění nebo oprav dokumentace jsou zaměřeny pouze na nepravdivé či technicky špatně zaznamenané skutečnosti. Zdravotnická dokumentace slouží k tomu, aby lékař věděl veškeré informace o pacientovi. Jedině tak může v budoucích případech správně rozhodnout o lékařských zákrocích, které budou nutné. Proto jsou možnosti výmazu z dokumentace velmi omezené, v případě změny takového zápisu se původní nadále zachovává jako nahrazený. Oporu v zákoně můžete naleznout zde.

Pokud Váš lékař napsal do lékařské zprávy nepravdivý údaj, porušil tím svoji povinnost. Doporučujeme se nejdříve pokusit problém vyřešit přímo s lékařem, který Vám údaj do lékařské zprávy zapsal. Pokud by přesto odmítl údaj opravit, můžete se proti takovému postupu bránit podáním stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb podle části osmé § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. Stížnost se podává nejprve přímo k lékaři, pokud Vám lékař nevyhoví, lze podat další stížnost ke krajskému úřadu, který dal lékaři povolení k činnosti. Vzory stížností naleznete zde. Na lékaře můžete podat stížnost i u České stomatologické komory, která přezkoumá disciplinární odpovědnost zubaře. Jak podat takovou stížnost se dozvíte v § 11 disciplinárního řádu komory.

To, zda jste si přivodil dočasnou pracovní neschopnost, jako bezprostřední následek své opilosti má vliv na přiznání výše nemocenské. Otázka nepřiznání plné výše nemocenské je upravena zákonem o nemocenském pojištění. Tento zákon stanovuje, že výše nemocenské činí 50% v případě, kdy si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků.  Z tohoto zákona také vyplývá, že Okresní správa sociálního zabezpečení rozhoduje o přiznání dávek, jejich odnětí, zastavení výplaty a také o změně jejich výše.

Pokud by se Vám tedy nepodařilo prostřednictvím stížnosti změnit údaj o požití alkoholu ve své dokumentaci, Okresní správa sociálního zabezpečení by Vám pravděpodobně nepřiznala plnou výši nemocenské, to ale záleží na tom, zda se prokáže, že mezi úrazem a opilostí existuje příčinná souvislost, tedy, zda byl alkohol v krvi příčinou Vašeho úrazu.

V případě, že by Vám rozhodnutím Okresní správa sociálního zabezpečení nepřiznala plnou výši nemocenské, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů. O takovém odvolání bude dle zákona o nemocenském pojištění rozhodovat Česká správa sociálního zabezpečení. Více o tomto řízení a případném řešení sporu soudní cestou se dočtete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu ve věcech nemocenského pojištění lze podat žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo okresní správy sociálního zabezpečení, která ve věci rozhodla v prvním stupni, a to do dvou měsíců poté, kdy  rozhodnutí bylo žalobci oznámeno.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

5.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS