Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Bývalý lékař nechce vydat originál zdravotnické dokumentace

Dobrý den, mám dotaz ohledně svého syna. Je mu 22 let je držitelem průkazky ZTP a má problém se svým bývalým dětským lékařem ohledně své lékařské dokumentace. Když odcházel ke svému praktickému lékaři, dětský lékař mu napsal výpis ze zdravotnické dokumentace a odmítnul mu dát jeho kartu. Letos si pro ni zašel znovu, protože je pojištěný u ZPŠ a tato pojišťovna nechápe, z jakých důvodů mu tu dokumentaci lékař nechce vydat. Když k bývalému dětskému lékaři přišel, tak mu lékař řekl: „napíšu ti výpis za 300 Kč nebo za každý list okopírovaný z tvé dokumentace zaplatíš 10 Kč, kartu ti nedám, je to můj majetek a za 10 let bude spálena.“ Můj názor je, že tento lékař se obohacuje a dokumentace nemůže být jeho majetek, protože tuto dokumentaci převzal po lékaři, který odešel do důchodu, toto se mi jeví jako neoprávněné obohacování. Taktéž si myslím, že lékařskou dokumentaci pálí jen mrtvým. Můj syn žije a chtěla bych radu, co máme dělat, jestli vůbec máme nějaká práva. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Věra Böhmová

Odpověď:

Dobrý den,

dle zákona má každý pacient nárok na přístup k veškerým  informacím obsaženým ve své  zdravotnické dokumentaci. Do dokumentace má právo buď nahlédnout za přítomnosti zdravotnického pracovníka, nebo může lékaře požádat o zhotovení výpisu, opisu, nebo kopie celé dokumentace nebo její části. Jejich pořízení může být zpoplatněno, avšak lékař může po pacientovi požadovat pouze náklady skutečně spojené s jejich pořízením. Za nahlédnutí se však neplatí a je možné se při té příležitosti nafotit dokumentaci vlastním digitálním fotoaparátem.

Při žádosti o invalidní důchod však není potřeba předkládat zdravotnickou dokumentaci, protože po podání žádosti o důchod bude zdravotní stav pacienta přezkoumán příslušnými lékaři orgánů sociálního zabezpečení, kteří mají přímo ze zákona oprávnění sami do zdravotnické dokumentace nahlížet. Dokonce mají právo i na zapůjčení originálu zdravotnické dokumentace.

V případě změny ošetřujícího lékaře je ze zákona dosavadní lékař povinen předat  bezplatně nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. Pro tento účel je vhodné dát svému novému lékaři kontakt na lékaře původního (dětského), aby si tyto informace vyžádal. Pokud tedy výpis, který bývalý lékař předal novému lékaři, není dostatečný, měl by o další informace, popřípadě o kopie z dokumentace požádat současný lékař.

Uchovávání zdravotnické dokumentace trvá u lékaře primární péče 10 let od smrti pacienta, nebo přechodu k lékaři novému. Podmínkou skartace lékařské dokumentace je však také  předání potřebných informací o pacientovi nově zvolenému lékaři. Původní lékař tedy nemůže zdravotnickou dokumentaci Vašeho syna „spálit“, aniž by poskytnul všechny podstatné informace (ať už formou výpisy nebo v kopii) novému lékaři. Skartace dokumentace se tedy netýká jen zemřelých pacientů, ale i pacientů žijících, pokud uplynula skartační lhůta 10 let od změny lékaře a předání písemné informace v rozsahu potřebném k zajištění návaznosti zdravotní péče nově zvolenému lékaři.

Na předání originálu zdravotnické dokumentace tedy nemáte právní nárok. Lékař má zájem na tom, ponechat si originál dokumentace, z toho důvodu, že je pravděpodobně smluvně vázán ji na vyzvání kdykoliv během celé 10leté skartační lhůty předložit zdravotní pojišťovně ke kontrole. Také mu může zdravotnická dokumentace sloužit jako důkaz, že péči poskytoval řádně, v případě, že byste se jej například rozhodli žalovat. Na druhou stranu lékař objektivně nemá žádný zájem na tom, aby si ponechal i původní originál dokumentace od synova předchozího lékaře, který odešel do důchodu. Takže toto spíše záleží na jeho ochotě či neochotě vyjít vstříc. Jeho jednání však není možné nazvat obohacováním, protože žádný prospěch nezískává

Vaše Férová nemocnice

4.11.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS