Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Informace blízkým o zdravotním stavu - kdy není schopen pacient informovat sám, např. pro bezvědomí

Dobrý den,

jako motorkář patřím do rizikové skupiny účastníků dopravního provozu. Existuje nějaká možnost či oficiální postup, jak se mí blízcí co nejdříve dozvědí o mé hospitalizaci v případě nehody, pokud je nebudu schopen kontaktovat já sám (např. urgentní převoz v bezvědomí a pod)? Je v českém zdravotnictví vybudován nějaký všeobecně uznávaný systém informovanosti rodinných příslušníků, podobně jako ICE v telefonu, SOS tobolky, vojenské známky s informacemi a pod., díky kterým zdravotní personál v jiných státech okamžitě informuje rodinu pacienta?

Petr Houdek

Odpověď:

Dobrý den,

Zákon o zdravotních službách dovoluje pacientovi předem určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu. Seznam osob se zapíše do zdravotnické dokumentace, podepíše jej jak budoucí pacient, tak zdravotnický pracovník. Může osahovat i podrobnosti o formě, jakou bude daná osoba informovaná, a může být měněn. Pokud takový seznam neexistuje, mohou být informace o zdravotním stavu poskytnuty osobám blízkým.

Pacient taktéž může určit osoby, které mohou poskytnout za pacienta souhlas se zdravotními službami, v případě, že pacient je ve stavu, ve kterém souhlas nemůže poskytnout, a zároveň se jedná o zákrok, ke kterému se souhlas pacienta vyžaduje. Pokud takový seznam neexistuje, a nebo nejsou osoby na něm uvedené dosažitelné, vyžaduje se souhlas zaprvé rodiče, není-li dosažitelný, vyžaduje se souhlas jakékoliv další osoby blízké.

Pacient může rovněž vytvořit seznam osob, u nichž si nepřeje aby jim byly sdělovány informace o jeho zdravotním stavu. Může v tomto seznamu uvést i osoby blízké, a vůle vyjádřena v tomto seznamu je přednostní. Výjimka, kdy i přes zákaz pacienta bude možné sdělit informace o jeho zdravotním stavu se aplikuje v případě, že by tato informace byla důležitá pro ochranu zdraví žadatele nebo jiných osob. Může se jednat např. o informace o infekčních nebo genetických poruchách. (toto téma jsme již nastínili v často kladených otázkách).

Vyše uvedené se týkalo jednání, ke kterému jsou zdravotničtí pracovníci povinování. Dále je možné např. sepsat prohlášení, kde uvedete kontaktní osoby, pro případ nehody, a nosit je např. v peněžence např spolu s občankou. Lze doporučit podpis na takovém prohlášení nechat úředně ověřit na poště. Pak však záleží pouze na lékaři, zda si uvedeného dokumentu všimne, a spojí se s Vámi uvedenými kontakty, či nikoliv. Dle zákona o zdravotních službách k pátrání po takovém dokumentu povinen není. 

S pozdravem,

Vaše férová nemocnice

5.8.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS