Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

informace o logopedické léčbě u dítěte

Dobrý den,
Jsem otcem dítěte svěřeného do péče matky, vzdálenost mezi bydlišti otce a matky je 300 km. Obrátil jsem se na klinickou logopedku s dotazem k logopedické terapii u mého dítěte. Logopedka reagovala, že informace o klientech e-mailem nesděluje a na mé dotazy odpoví, pokud se s dítětem dostavím osobně na terapii.

Vzhledem ke vzdálenosti a soudně omezené péči jsem jí odepsal, že v případě pochybností jí odešlu ověřenou kopii rodného listu dítěte spolu s mojí občankou a informace mi pak může poslat poštou. Logopedka mi dosud nereagovala. Jedná se o soukromé zdravotnické zařízení. péče je hrazená zdravotní pojišťovnou. Datovou schránku ani ověřený elektronický podpis nemám. Má právo takto postupovat a odmítnout poskytnutí informace o terapii písemně?

Děkuji.

Dotaz

Odpověď:

Dobrý den,

Vaši otázku upravuje zákon o zdravotních službách. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je upraveno v § 65 a násl. Zprávu od logopedky považujeme za zdravotní dokumentaci, do které má nárok nahlížet zákonný zástupce nezletilého. Informace ze zdravotnické dokumentace jsou dosažitelné, i pokud je poskytovatel zdravotních služeb vzdálen od pacienta. Podle § 66 zákona o zdravotních službách poskytovatel zhotoví kopii dokumentace nebo výpis z ní, do třiceti dnů od obdržení žádosti a tuto dokumentaci následně zašle žadateli. Náklady na zhotovení a zaslání takové kopie nese žadatel.

Ve Vašem případě nicméně vidíme problém v tom, že zákon o zdravotních službách v § 41 odst. 3 stanovuje pro zákonného zástupce nezletilého povinnost prokázat se poskytovateli zdravotních služeb občanským průkazem. Zákon nehovoří o možnosti prokázat se kopií občanského průkazu nebo kopií jiných dokumentů, Vámi navrhovaný postup zaslání oskenovaného průkazu tedy nemusí vést k řešení a logopedka může stále odmítat informace poskytnout, nicméně vyčkejte na její reakci.

Bohužel Vám nejsme schopni poradit jak se dostat k informacím ze zdravotní dokumentace Vašeho dítěte bez přímého kontaktu s logopedkou. Do budoucna je po případném osobním kontaktu s logopedkou vhodné domluvit se na postupu, jak dosáhnout ověření vaší totožnosti i bez osobního kontaktu. Bývá např. volen postup, kdy si zákonný zástupce a lékař domluví  tváří v tvář kód, po jehož sdělení poskytovatel zdravotních služeb poskytuje informace např. i telefonicky.

S pozdravy,

Vaše Férová nemocnice

20.5.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS