Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jsem osoba blízká?

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu, zda jsem osoba blízká. Moje přítelkyně, se kterou jsem žil 13 měsíců ve společné domácnosti pro mne z nepochopitelných důvodů zemřela. Chtěl jsem se dovědět něco více a nikdo mi nic nechce říct. Mám v úmyslu zažádat o její zdravotní dokumentaci, protože mám pochybnosti o jejím úmrtí.

Joska

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velice líto, že vaše přítelkyně zemřela. Do zdravotnické dokumentace mají právo nahlížet rodinní příslušníci zemřelého a kromě nich ostatní osoby, které označujeme jako osoby blízké. Za osobu blízkou se považují nejen rodinní příslušníci a manželé, ale i osoby žijící ve svazku, který je manželství podobný a vzájemně újmu toho druhého pociťují jako svou vlastní. Jelikož jste s přítelkyní žil více než rok v jedné domácnosti, je nepochybné, že ji za osobu vám blízkou je nutno považovat. Problémem však v takovýchto případech bývá, jak to nemocnici prokázat. V první řadě byste měl před personálem tvrdit, že svůj společný život vám dosvědčí rodina, přátelé, společné fotografie a podobně. Důležité je ukázat, že jste připraven se těchto práv domáhat, i když skutečné prokazování by bylo v praxi obtížnější.

Nepovede-li se vám nemocnici přesvědčit, druhou možností je dostat se k zdravotnické dokumentaci skrze příbuzné. Pokud by byli rodiče či sourozenci vaší přítelkyně ochotni o dokumentaci zažádat a poskytnout vám ji, personál spíše vyhoví jim.

Doporučujeme tedy zažádat nemocnici o povolení nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení její kopie, buď vlastním jménem (v tom přípědě ale budete muset dokazovat váš blízký vztah) nebo právě s pomocí žijících příbuzných vaší přítelkyně, pokud to jinak nepůjde. Žádost nemá předepsaný formulář, proto ji můžete formulovat volně jako dopis, jako vodítko ovšem můžete použít náš vzor. Doporučujeme v žádosti uvést argumenty, proč musíte být považován za osobu blízkou a že jste s vaší přítelkyní žil ve společné domácnosti.

Zdravotnické zařízení Vám kopii ze zdravotnické dokumentace musí poskytnout do 30 dnů od doručení žádosti a může za to žádat úhradu ve výši odpovídající pořízení kopií, což bývají sumy maximálně v řádech stovek korun. Další podrobnosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace naleznete v odpovídající části našeho webu.

Vaše Férová nemocnice

30.6.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS