Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

K jakým informacím se může dostat praktický lékař?

Dobrý den, vím, že zákon ukládá všem poskytovatelům zdravotní péče povinnost předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách praktickému lékaři, pokud je mu znám. Pokud tedy například odbornému lékaři kontakt na praktického nesdělím, nemůže se ho dozvědět jinak, například od pojišťovny? (Nepočítám situaci, kdy odborný i praktický lékař sdílejí jedno zařízení a využívají jednotný systém, kde se dá sdílení informací očekávat) A související dotaz, k jakým informacím má přístup praktický lékař? Může si vyhledat informace o předepsaných lécích, vyšetřeních nebo léčbách jinde? (například pomocí NZIS nebo zavoláním do pojišťovny) Děkuji za odpověď.

K

Odpověď:

Dobrý den,

V úvodu nám dovolte se omluvit se za prodlení s naší odpovědí, které bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny,

Poskytovatel zdravotních služeb skutečně má povinnost informovat poskytovatele všeobecného praktického lékařství o poskytnutých zdravotních službách. Při porušení této povinnosti je spáchán správní delikt, za který mu může být udělena pokuta do výše 100. 000,- Kč. Navíc je sankcionován pojišťovnou, která daný úkon lékaři neuhradí. Lékař je tedy většinou silně motivován svoji povinnost splnit. Otázka předávání lékařské zprávy je však nevyřešená a v praxi ji lékař řeší tak, že zprávu pošle poskytovateli všeobecného praktického lékařství po pacientovi. Pacient má povinnost pravdivě informovat poskytovatele lékařských služeb o všech skutečnostech podstatných pro poskytování lékařské péče, avšak za porušení této povinnosti žádná sankce stanovena není. Situaci by však mohl v budoucnu změnit systém nazvaný

Národní registr poskytovatelů. Do něj se nově od 1. 1. 2017 zaznamenávají údaje o poskytovateli lékařských služeb, včetně podnikatelů. Zatím tomu však není a situace zůstává stejná i nadále. Ani ve spojení s Národním zdravotnickým informačním systémem, kde jsou zaváděny informace o pacientech (§ 70 odst. 2 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), není zatím možné, aby si poskytovatel všeobecného praktického lékařství dané informace zjistil. Do tohoto systému má přístup taktéž i zdravotní pojišťovna (§ 74 odst. 3 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). V tomto systému jsou dostupné údaje o zdravotním stavu pacienta a o jeho léčbě, dále pracovní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním včetně posouzení aktuálního zdravotního stavu. Národní zdravotní registry (prostřednictvím NZIS) existují pouze pro některá zdravotní onemocnění a neobsahují žádné identifikační údaje o pacientech. Slouží především ke statistickému zpracovávání dat.

Co se týká informací od pojišťovny, tak ta poskytuje informace týkající se jejího rozhodování jako orgánu veřejné správy (ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému, pokut atp. dle § 53 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Ostatní informace poskytnuté pojišťovnami neobsahují osobní ani jinak chráněné údaje.

S pozdravem,

Férová nemocnice

 

18.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS