Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kam k obvodnímu lékaři

Dobrý den, prosím o radu. Synovi je 19 let a dětský lékař mu odevzdal kartu. Obvodní lékař, pod kterého spadá, nové pacienty nepřijímá, bohužel ani ostatní lékaři. Nevíme kam se obrátit. Na VZP je to nezajímá. Děkuji

Ivet

Odpověď:

Dobrý den,

lékaři mohou odmítnout přijetí pacienta do péče jen za těchto podmínek:

  • přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
  • by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo
  • není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

V každém případě je odmítající lékař povinen o odmítnutí přijetí do péče či o ukončení péče vydat pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Pokud lékař nepostupuje v souladu se zákonem (ukončí péči či odmítne přijmout do péče, aniž by byly splněny zákonné podmínky), dopustí se tzv. správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až 300 000 Kč. Totéž platí i v případě, kdy lékař pacientovi odmítne vydat zprávu o ukončení péče či o odmítnutí přijetí do péče. Za tento správní delikt hrozí pokuta až 100 000 Kč. Vy pak můžete podat podnět ke krajskému úřadu, aby tento správní delikt projednal.

Dále jako pojištěnec máte právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli (lékaři) příslušné zdravotní pojišťovny. Pojišťovna je tedy povinna zajistit Vašemu synovi lékaře časově a místně dostupného v rozumném okolí místa Vašeho bydliště.

Obecně platí, že i lékaři, kteří již nové pacienty nepřijímají, jsou často ochotni přijmout člena rodiny svého stávajícího pacienta. Zvlášť pokud mu vysvětlíte svou situaci, kdy se nedaří registrovat jinde, by Vám Váš ošetřující lékař mohl vyhovět.

Vaše možnosti tedy jsou:

  • Zkusit (znovu) oslovit Vašeho praktického lékaře (či jiné) a požádat ho o registraci a vstřícnosti ve Vaší nelehké situaci. Případně upozornit na jeho zákonnou povinnost pacienta přijmout, není-li splněna některá z podmínek pro možné odmítnutí.
  • Znovu a intenzivněji se pokusit řešit věc přes pojišťovnu (možnost odvolání se např. na výše zmíněné právo pojištěnce nebo na tento článek, kde se mimo jiné píše, že pracovníci VZP vám budou nápomocni při hledání vhodného lékaře).
  • Podat podnět na Ministerstvo zdravotnictví, které má určité možnosti sankcí vůči zdravotním pojišťovnám (jejich zrušení), proto by se tedy mělo zabývat i jejich pochybeními.
  • Znovu zkusit zažádat o registraci, v případě odmítnutí si nechat vypsat zprávu a v případě podezření na nezákonné odmítnutí podat podnět na zahájení řízení o správním deliktu krajskému úřadu.
  • Podat žalobu vůči pojišťovně a žádat po ní odškodnění, neboť jak již je výše uvedeno, ze zákona máte právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli (lékaři) příslušné zdravotní pojišťovny. Toto Vám Vaše zdravotní pojišťovna nezajistila  a Váš syn tak byl od toho a toho data bez zdravotní péče, kterou si hradí a na kterou má nárok. Při zvažování žaloby však doporučujeme konzultaci s advokátem, nejlépe se zkušenostmi v oblasti zdravotnického práva. Vyhledat advokáta můžete např. zde.

Vaše Férová nemocnice

25.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS