Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékaři zamlčují pacientce diagnózu

Poraďte mně prosím, jak postupovat, když mně lékaři záměrně zamlčují diagnózu. Z tohoto důvodu nebyla poskytnuta odpovídající léčba a následně vznikla rezistence. Nerada bych to řešila soudní cestou, ráda bych ale znala pravdu a konečně bych byla ráda i zdravá, pokud to vůbec ještě lze. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

dle zákona má pacient právo na veškeré informace vedené v jeho zdravotnické dokumentaci. Tato dokumentace musí podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci obsahovat mimo jiné

  • informace o významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta, a to zejména informace z rodinné, osobní, epidemiologické, sociální a pracovní anamnézy,
  • informace zjištěné o současném zdravotním stavu,
  • písemné informace o zjištěných skutečnostech o zdravotním stavu pacienta, průběhu a ukončení jeho léčení nebo doporučení a návrhy na poskytnutí další zdravotní péče, které si předávají zdravotnická zařízení v rámci zajištění návaznosti zdravotní péče o pacienta,
  • diagnostickou rozvahu a návrh dalšího diagnostického postupu, jestliže to zdravotní stav pacienta vyžaduje,
  • předpokládanou konečnou diagnózu, návrh dalšího léčebného postupu a informace o průběhu léčení.

Více k této otázce v zodpovězeném dotazu zde.

Do této dokumentace můžete po domluvě s lékařem a za jeho přítomnosti nahlížet a můžete požadovat kopii, která Vám bude vyhotovena do 30 dní. Za tuto kopii Vám může být účtována finanční úhrada. Přikládáme Vzor žádosti o poskytnutí kopie dokumentace. Více o nahlédnutí do dokumentace a pořízení kopií zde.

Vzhledem k tomu, že lékaři mají povinnost Vás poučit o Vašem zdravotním stavu bez jakéhokoli zamlčování důležitých okolností a Vy jako pacientka máte právo vědět celou pravdu o své diagnóze, mohli se lékaři ve Vašem případě dopustit pochybení, a to jak právního, tak i etického. Podle Etického kodexu České lékařské komory je lékař „povinen pro nemocného srozumitelným způsobem odpovědně informovat jeho nebo jeho zákonného zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostických a léčebných postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších důležitých okolnostech, které během léčení mohou nastat.“

Pokud zjistíte, že lékaři Vám opravdu nějakou důležitou informaci o zdravotním stavu zamlčeli, můžete proti tomuto jednání podat stížnost, a to buď k vedoucímu zdravotnického zařízení, nebo i k České lékařské komoře. Pokud už nemáte vůči ošetřujícím lékařům důvěru, může být také vhodné zvolit si jiné zdravotnické zařízení.

Vaše Férová nemocnice

15.9.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS