Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékařská zpráva

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je ošetřující lékař povinen mi na vyžádání dát lékařskou zprávu z vyšetření mé matky, která je momentálně hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče. A zda platí lhůta na vyžádání 30 dnů ?

Dáda

Odpověď:

Dobrý den,

základním pravidlem je, že do zdravotnické dokumetnace Vaší matky může nahlížet a pořizovat si nebo nechávat si pořizovat kopie z její zdravotnické dokumentace primárně ona posléze osoby jí určené.

Pokud zdravotní stav Vaší matky neumožňuje, aby Vás oprávnila k nahlížení do zdravotnické dokumentace, musí se postupvat podle § 33 odst. 3 zákona o zdravotních službách, který stanoví, že v takovém případě mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy osoby blízké, pokud jim to pacient před tím výslovně nezakázal.

Kdo je osoba blízká stanoví občanský zákoník v §22 odst. 1 kde uvádí, že osobou blízkou je osoba v řade přímé (rodiče, děti), sourozenec a manžel nebo partner. Máte proto nárok nahlížet do zdravotnické dokumentace Vaší matky, pokud její zdravotní stav neumožňuje, aby s tím vyslovila souhlas a předem to výslovně nezakázala.

Co se týče lhůty 30ti dnů tak tato lhůta platí, pokud požádáte nemocnici, aby Vám zhotovila a zaslala kopii, můžete ale využít možnosti nahlížet do zdravotnické dokumentace a zprávu z ní si ofotit např. mobilem, v čemž Vám nesmí být bráněno. Takovéto nahlížení Vám musí být umožněno neprodleně, překážku můžou představovat objektivní důvody, jako vytíženost personálu, dooporučujeme Vám proto domluvit si schůzku předem. Pokud Vám nemocnice nebude schopna umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace, tak do 5ti dnů od Vaší žádosti má na základě § 66 odst. 2 zákona o zdravotních službách povinnost vyhotovit Vám na vlastní náklady kopii.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

21.6.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS