Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mám nárok půjčit si osobní kartu?

Jde o to, že obvodního lékaře mám ve svém bydlišti, ale můj zaměstnavatel požaduje každé 3 roky vyšetření u drážního lékaře. Půjčit si kartu nikdy problém nebyl až dodnes - 4. 2. 2013. Sestra se odvolala na jakýsi výpis za 200,-Kč. U drážního lékaře jsem již veden od roku 2006 budu mít problém? A co počítače? A slavná IZIP?

JILAS

Odpověď:

Dobrý den,

jednou z povinností lékaře je předat jiným zdravotnickým pracovníkům potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi.

Předání těchto informací ze zdravotnické dokumentace by se však mělo dít předáním kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace. Váš obvodní lékař je povinen Vaši zdravotnickou dokumentaci uchovat, proto by neměl předávat pacientovi originál, neboť ten se po cestě k drážnímu lékaři a zpět může nějak poškodit či dokonce ztratit.

Domníváme se tedy, že postup sestry byl správný, pokud Vám originál nechtěla vydat.

Co se týče pořízení výpisu nebo kopie, ty si můžete pořídit vlastními prostředky na místě (např. nafocením do fotoaparátu), přičemž pak máte pořízení zcela zdarma. Pokud si je nepořídíte sám,  pořídí kopii zdravotnické dokumentace lékař (sestra). Výpis se pořizuje pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s pacientem. Výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace je Vám lékař (sestra) povinen vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy jej o to požádáte.

Lékař, který na základě žádosti pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům. Na základě rozsahu Vaší zdravotnické dokumentace je pak třeba zvážit, zda 200 Kč je odpovídající částka.

V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě, má pacient právo nahlížet do ní přes internet nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele. Vždy však může požadovat kopii v listinné podobě.

Co se týče projektu IZIP, ten byl vždy nepovinný. Proto ani pacient, který v něm byl registrován, neměl zaručeno, že lékař, ke kterému jde na vyšetření, jej bude využívat a k získání informací o zdravotním stavu pacienta mu tedy bude stačit nahlédnout do tohoto systému.

Vaše Férová nemocnice

12.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS