Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Možnost poskytnout informace o zdravotním stavu osobě mimo rodinu

Dobrý den, chtěla bych se zetpat, jestli je možné nějak zabezpečit, aby mohl být informován o zdravotním stavu někdo mimo rodinu a případně i rozhodovat o pacientovi, pokud nemůže pacient rozhodnout sám. Lze např. zajistit plnou moc ověřenou notářem, kterou by se blízká osoba, avšak bez příbuzenského, partnerského vztahu i mimo žití ve stejné domácnosti, mohla prokázat a požadovat informace o pacientovi? A mohla by být i tím, kdo by rozhodoval, pokud by pacient nemohl rozhodovat sám? Děkuji předem za odpověď.

Týna

Odpověď:

Dobrý den,

Pacient sám může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a současně může určit, zda takové osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace. Jak z výše uvedeného vyplývá, tak vaše volba osoby, která bude informována o Vašem zdravotním stavu je zcela ponechána na Vaší úvaze. Taková osoba nemusí být s Vámi v příbuzenském vztahu ani nemusí jít o osobu, která s Vámi sdílí společnou domácnost.

Při určení takové osoby je třeba zaznamenat tuto skutečnost do zdravotnické dokumentace, záznam bude muset být podepsán Vámi a zdravotnickým pracovníkem. Není zde tedy třeba žádné plné moci od notáře. Určení osoby můžete učinit kdykoliv po přijetí do péče.

Co se týče Vaší druhé otázky, tak pouze pokud nebudete moci s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, tak bude vyžadován souhlas osoby, kterou jste určila k vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb.

Jako v předešlém případě je však třeba aby o této osobě byl uveden záznam do zdravotnické dokumentace a byl podepsán Vámi a zdravotnickým pracovníkem. Pokud neurčíte takovou osobu nebo nebude dosažitelná, souhlas se zdravotnickými službami bude podávat Váš manžel nebo registrovaný partner, nebude-li takové osoby nebo nebude dosažitelná, tak se vyžaduje souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, tak se vyžaduje souhlas jiné svéprávné osoby blízké, pokud je známa.

Další možností jak zajistit, aby za Vás rozhodovala osoba Vámi zvolená je Předběžné prohlášení. Předběžným prohlášením může člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, nebo aby se určitá ososba stala jeho opatrovníkem. U Předběžního prohlášení je již třeba veřejné listiny, lze ji zajistit i soukromou listinou, kdy je však vyžadováno datum a potvrzení dvěma svědky.

Poslední možností je Dříve vyslovené přání, kdy pacient pro případ, že by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejího poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas vyslovit předem. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu, obsahovat poučení od lékaře a být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Dříve vyslovené přání lze vyslovit i při přijetí do péče poskyovatelem, takto vyslovené přání se zaznamenává do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek.

Vaše Férová nemocnice

20.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS