Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Možnost posmrtného nahlížení do účtu u zdravotní pojišťovny

Dobrý den, mám právo po úmrtí manželky nahlížet a pořizovat si kopie z jejího účtu u zdravotní pojištovny? Tato mi to odmítá vydat. Jako pozůstalý manžel jsem osoba oprávněná a mám za to, že lékaři i zdravotní pojištovna mi ze zákona musí umožnit pořízení kopií její dokumentace a záznamů. Podle kterého zákona mám toto právo? Děkuji Vám za odpověď.

hakalupa

Odpověď:

Dobrý den,

Po smrti fyzické osoby mají osoby blízké, mezi které jako bývalý manžel rozhodně patříte, právo nahlížet do zdravotnické dokumentace. Výjimka nastává pouze, když toto výslovným prohlášením zesnulá osoba zakázala. Toto je upraveno v zákoně o péči o zdraví lidu. Účet u zdravotní pojišťovny nenáleží přímo mezi zdravotnickou dokumentaci a tedy se na něj nevztahují stejná pravidla. Výpisy z účtů zdravotních pojišťoven jsou upraveny v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Současná právní úprava výslovně zakotvuje právo na kopii pro pojištěnce (právo na výpis z osobního účtu, nikoliv nahlížení), o možnosti nahlížet do dokumentace pozůstalým osobám blízkým však mlčí. Z toho pojišťovna dovozuje, že na to jako pozůstalý právo nemáte.

Nicméně jsme toho názoru, že i přes absenci výslovného zmocnění by pozůstalými bylo možno argumentovat, aby bylo umožněno získání těchto dokumentů. Jedná se o případ, jehož charakter je velmi podobný výše popsanému nahlížení do zdravotnické domumentace a údaje obsažené ve výpisu z účtu u zdravotní pojišťovny mohou stejně jako údaje ze zdravotnické dokumentace posloužit např. při uplatňování práva na posmrtnou ochranu osobnosti. Toto právo dle občanského zákoníku přísluší manželovi, dětem, popřípadě rodičům zemřelého, tedy i tyto tzv. osoby blízké by měly mít rovňěž právo na výpis z účtu u zdravotní pojišťovny. Ve prospěch pozůstalých by se dalo navíc použít podpůrný argument, že zesnulá nezakázala postmortální nahlížení do své dokumentace výslovně před svou smrtí.

Vaše Férová nemocnice

29.7.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS