Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může lékař odesílat mou zdravotnickou dokumentaci zaměstnavateli?

Dobrý den ,
na počátku mé nemocenské (vyhřezlá ploténka, nyní po operaci) jsem byl navštíven kontrolou od zaměstnavatele a byla mi předána obálka, do které jsem měl vložit okopírovanou dokumentaci ohledně mého zdraví, která se týkala momentálních problémů! Když jsem šel za svým lékařem, ten mi sdělil, že nic jim dávat nemusím, že jeho o to samé žádali také a už to posílá! Ještě mi doktor ukázal žádost zaměstnavatele o poskytnutí mé dokumentace, na které figurovaly dvě jména, mezi nimi i mé! Ještě to doprovodil větou, já musím dodržovat zákony! Vše nasvědčuje tomu, že tento postup mezi lékařem a mým zaměstnavatelem je běžný a dlouhodobě zavedený! Já se ptám jestli se jedná o protiprávní jednání lékaře i zaměstnavatele a za jakých podmínek může praktický lékař vydat mé zdravotní záznamy zaměstnavateli! Tehdy mě nenapadlo, že by to mohlo být protiprávní, ještě když se lékař odvolával na zákony!

Děkuji za odpověď

Koivisto

Odpověď:

Dobrý den,

zdravotní stav každého pacienta, tedy i informace o vašem zdravotním stavu, je lékařským tajemstvím. Je to informace, která může být poskytována pouze se souhlasem pacienta. Lékařská mlčenlivost je úplná a vztahuje se na veškeré informace (ať již lékařského nebo nelékařského charakteru), jež se při výkonu zdravotních služeb lékař dozvěděl. Povinnosti mlčelivosti tak podléhá i informace, zda je určitý zaměstnanec pacientem konkrétního lékaře, či nikoli a zda u něj pacient podstoupil lékařské ošetření, či nikoli.

Bez pacientova souhlasu může zdravotnický pracovník poskytnout informace, jen pokud je v důležitém veřejném zájmu nadřízeným orgánem zbaven mlčenlivosti nebo pokud tak stanoví právní předpis.

Pokud lékař bez Vašeho souhlasu odeslal zdravotnickou dokumentaci zaměstnavateli, porušil tím lékařské tajemství.

Pokud také máte za to, že došlo k poručení lékařského tajemství můžete podat stížnost lékaři, případně podat stížnost k České lékařské komoře. Podrobnosti o stížnostech nalezntete na našich webových stránkách. Další možností je domáhat se zadostiučinění podáním žaloby na ochranu osobnosti, popřípadě došlo-li ke škodě, domáhat se soudně odškodnění. Porušením povinnosti mlčenlivosti je možno také spáchat přestupek nebo dokonce i trestný čin.

V případě, že bude chtít věc řešit žalobou, doporučujeme Vám obrátit se na advokáta a poradit se o dalším postupu s ním.

Vaše Férová nemocnice

3.3.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS