Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může pozustalý v první linii dostat kopii lékařské zprávy po zemřelém?

Dobrý den,
prosím Vás dne 3. 3. 2014 mi zemřel otec. Když jeho manželka zažádala obvodní lékařku o kopii lékařské zprávy, kterou obdržela z nemocnice, kde zemřel, byla odmítnuta se slovy "to nemohu, bylo by to žalovatelné, můžete si ji pouze u mne v ordinaci přečíst".

Nevím zda s novým občanským zákoníkem má na takové jednání lékař právo.

Jestliže nemá, můžete mě prosím napsat podle jakého č. zákonu nebo paragrafu máme nárok na kopii lékařské zprávy?
V často kladených otázkách jsem nenašel zcela uspokojivou odpověď z důvodu absence dle jakého zákona a data s ohledem na nový občanský zákoník.

Děkujeme za odpověď
 

Héřa

Odpověď:

Dobrý den,

nový občanský zákoník přináší novou úpravu soukromoprávních vztahů, proto neovlivňuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ani vyhlášku č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci v oblasti nahlížení do zdravotnické dokumentace po zemřelém. Tato problematika zdravotnické dokumentace totiž spadá do veřejného práva - řeší ji zákon o zdravotních službách.

Navzdory tomu, co Vám lékařka tvrdila, si můžete vyžádat kopii zdravotnické dokumentace. Můžete si dokumentaci vyfotit nebo požádat lékařku o vystavení kopie. Zdravotnické zařízení (lékařka) je povinno kopii do 30 dnů oprávněné osobě vyhotovit pouze za nejnutnější náklady, což jsou náklady na kopii, popřípadě poštovné. Nárok na nahlížení do dokumentace i pořizování kopií má nejen příbuzný v první linii, ale kterákoliv jeho osoba blízká.

Lékařku, prosím, upozorněte na níže uvedená ustanovení zákona o zdravotních službách. Z odpovědi lékařky  jsme totiž dospěli k názoru, že má nepřesné povědomí o zákoně.

Nyní, na vaši žádost uvádíme část zákona o zdravotních službách. V § 33 odst. 4 je uvedeno -  Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Nahlížení je by nemělo být placené, ale pokud se již do zákona podíváte, v § 65 naleznete podrobnější informace o nahlížení a možné úhradě.

Vaše Férová nemocnice

5.5.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS