Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nahlídnutí do fotografii z pitvy

Dobrý den.

v listopadu 2015 mi zemřel tatínek ( k upřesnění se oběsil ), zajímá mě, zda jako dcera mám nějaké právo nahlédnout, popřípadě si pořídit na vlastní náklady kopie fotografií z pitvy?

Děkuji za odpověď.

Adrii

Odpověď:

Dobrý den,

fotografie z pitvy, pokud nějaké byly učiněny, by byly ve zdravotnické dokumentaci zemřelého pacienta.

Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace je stanoveno v § 65 zákona o zdravotních službách. Do zdravotnické dokumentace po zemřelém pacientovi může nahlížet osoba blízká zemřelému pacientovi. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Jistě je osobou blízkou dcera zemřelého.

Je však možné, že pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Zdravotnickou dokumentaci Vašeho otce bude mít u sebe jeho ošetřující lékař.

Ze zdravotnické dokumentace si osoba, která je oprávněna do ní nahlížet, může pořizovat na vlastní náklady kopie za přítomnosti lékaře, a to vlastními prostředky, např. mobilní telefon, fotoaparát. Dále můžete požádat přímo ošetřujícího lékaře o pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Ten na vyhotovení má 30 dní. Také je oprávněn  požadovat úhradu přiměřeně vynaložených nákladů její pořízení.

V případě, že by Vám lékař nechtěl vyhovět, máte právo na něj podat stížnost. Více o stížnostech naleznete zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

10.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS