Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Vážená paní/pane,

 

prosím Vás, když jsem léčená teď v nemocnici a písemně jsem požádala o nahlédnutí do dokumentace. Do kdy mi musí nemocnice nahlédnutí poskytnout? Kopii dokumentace do 30- ti dní, ale nahlédnutí do dokumentace do kdy? Může po mně nemocnice požadovat můj rodinný stav? Školu kde studuji atd.? Co když v dokumentaci naleznu nepravdy? Několik jsem jich našla. Například psycholog napsal, že jsem nikdy nepracovala a předtím jsem 9 let prokazatelně pracovala.

Prostě si píše, co ho napadne, jak se tomu můžu bránit?

Psychologovi také zavolal jiný lékař a požadoval po něm informace a on mu je předal přes telefon.

Jak se můžu bránit? Potom co jsem mu to vyčetla, tak napsal do zprávy, kterou jsem si vyžádala, že mě dál odmítá léčit. To je také proti zákonu, jestli se nemýlím.

 

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

Pokud se jedná o osobní nahlédnutí, mělo by to být možné kdykoli za přítomnosti zaměstnance poskytovatele, v případě, že Vám nemocnice není schopna zajistit osobní nahlédnutí, (z objektivních důvodů např. pracovní vytíženost všech zaměstnanců), je její povinností bezplatně vyhotovit kopii do 5 dní (vizte § 66 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.). 

Rodinný stav stejně jako Vaše studium může lékař zjišťovat v rámci Vaší anamnézy, na uvedené otázky se ptát může, ale Vy, pokud nechcete, tak nemusíte odpovídat. Jiná situace nastává např. pokud pracujete v gastronomii, s potravinami všeobecně či v kadeřnických, kosmetických či masérských službách, zde je Vám vyhláškou ministerstva zdravotnictví stanovena povinnost sdělit pravdivé údaje (viz zde).

Uvádění nepravdivých údajů do zdravotnické dokumentace lékařem by mohlo být chápáno jako zásah do práva na zachování lidské důstojnosti při zpracování osobních údajů, a to na základě § 10 zákona č. 101/2000 Sb.  Dle § 21 odst. 1 písm. a) téhož zákona můžete požádat lékaře o vysvětlení, popřípadě dle § 21 odst. 1 písm. b) požádat o opravu údajů. Konkrétněji jsme se tématem smyšlených diagnóz zabývali zde. Tamtéž jsou uvedeny i další možnosti postupu.

V případě předání informací je třeba rozlišit doktora, který je vyžadoval. Například Váš psycholog je povinen podat zprávu o poskytnutých službách Vašemu praktickému lékaři. Bez Vašeho souhlasu může informace získat také osoba zaměstnaná stejným poskytovatelem, zdravotník poskytující následnou péči (zde pouze v rozsahu nezbytném pro její poskytování) či další osoby oprávněné zákonem. Pokud ani jeden z uvedených není Vaším případem, mohlo by se jednat dokonce o správní delikt dle  § 117 odst. 3 písm. h) zákona č. 372/2011 Sb., doporučujeme však nejdříve problém diskutovat, popřípadě podat stížnost a získat vyjádření poskytovatele. 

Záznam o odmítnutí následného léčby v lékařské dokumentaci skutečně musí být (vizte § 1 odst. 2 písm. j) vyhlášky č. 98/2012 Sb.). Lékař Vás však může odmítnout léčit jen ze zákonem stanovených důvodů. Tyto důvody naleznete v zákoně o zdravotních službách (zde). Lékař by Vám sdělit jaké zákonné důvody ho vedly k tomu, že Vás odmítl léčit. Pokud lékař důvody neuvedl nebo s nimi nesouhlasíte, můžete na něj podat výše uvedenou stížnost.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

5.5.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS