Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a kopie záznamu z magnetické resonance a EEG

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda si nemocnice může účtovat náklady za pořízení kopie ze zdravotnické dokumentace. Jedná se mi o to, že si účtují 390,- jen za pořízeni kopie.

A zda mám nárok si vyžádat i záznam z magnetické rezonance a EEG. Jedná se totiž o mou malou dceru a chtěla bych její zdravotní stav ještě probrat s jiným lékařem a v nemocnici mi řekli, že mi nic nepošlou, že dostanu pouze propouštěcí zprávu a magnetickou rezonanci pošlou pouze lékaři na jeho vyžádaní.

Mockrát předem děkuji

 


Náhliková Šárka

Odpověď:

Dobrý den,

nemocnice skutečně může na základě zákona o zdravotních službách (viz zde) požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií ze zdravotnické dokumentace. Pořizování kopií ze zdravotnické dokumentace, tak nemá být pro nemocnici formou produkce zisku, na druhou stranu by se tato činnost neměla stát ztrátovou. Nemocnice tak kromě ceny tisku, elektřiny a papíru může požadovat zaplatit i čas zaměstnance, který se zhotovování kopií věnoval.

Za předpokladu, že nemocnice splňuje svou povinnost a zveřejní ceník pořizování kopií, tak lze cenu 390 Kč v případě, že se nejedná o naprosto zanedbatelný rozsah kopírované dokumentace, považovat přiměřenou nákladům, které nemocnici s pořízením kopie vzniknou.

Nicméně nutnosti platit náklady za kopie ze zdravotnické dokumentace se můžete vyhnout tím, že jako zákonná zástupkyně Vaší dcery požádáte o bezplatné nahlížení do její zdravotnické dokumentace, na což máte nárok (viz zde) a po té si zhotovíte kopie vlastními prostředky. Je možné, že nemocnice nebude z organizačních důvodů schopna zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace neprodleně, proto doporučujeme předem se na nahlížení do zdravotnické dokumentace domluvit.

V případě že by nemocnice nebyla schopna Vám nahlížení do zdravotnické dokumentace Vaší dcery schopna zajistit, máte právo, aby Vám v takovém případě na vlastní náklady zhotovila kopii ze zdravotnické dokumentace v tomto případě však na náklady (viz zde).

Co se týče záznamů EEG a magnetické resonance, jsou součástí zdravotnické dokumentace Vaší dcery, protože se jedná o výsledky vyšetření ve formě písemných popisů, grafických, audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných záznamů těchto vyšetření, které dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci tvoří součást zdravotnické dokumentace (viz zde).

Protože záznamy EEG a magnetické resonance spadají do zdravotnické dokumentace, můžete do nich nahlížet, pořizovat si z nich kopie, či žádat o pořízení kopií z nich stejně jako u zbytku zdravotnické dokumentace. Pokud Vám to nemocnice odpírá, upozorněte ji na, to že její postup není v souladu s § 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a se zákonem o zdravotních službách. Pokud by nemocnice odpírala zpřístupnění záznamů i nadále, zvažte, zda nepodat stížnost. Více k podávání stížností naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

9.6.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS