Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Náklady spojené s pořízením kopie dokumentace

V zákoně o péči o zdraví lidu § 67bb je uvedeno, že zdravotnické zařízení může za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením; to neplatí, je-li pořízení výpisů, opisů nebo kopií hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo na základě zvláštního právního předpisu upravujícího ceny. Jaká je tedy výše úhrady pro pacienta? Ve změnách poplatků ve zdravotnictví dle bývalého ministra Julínka je navíc uvedeno, že se za výpis ze zdravotnické dokumentace neplatí. Praxe je však taková, že se poplatky za výpis pohybují od minimálně 50 Kč do 500 Kč a výše. Jsou určené nějaké limity? Co jsou náklady spojené s pořízením? Je to cena papíru nebo libovolná suma určená lékařem?

Odpověď:

Dobrý den,

limity na úhradu nákladů stanoveny nejsou. Obecně lze říci, že náklady spojenými s pořízením se rozumí materiálové náklady, např. cena papíru, cena tisku, poštovné atd. Výše úhrady se tedy bude lišit podle rozsahu poskytnuté dokumentace – okopírování 500 stran stojí víc než okopírování 10 stran.

Záleží také na způsobu poskytnutí zdravotnické dokumentace – dnes je zdravotnická dokumentace často vedená v elektronické podobě, takže není problém ji např. poslat emailem nebo zkopírovat na USB disk. V tom případě jsou náklady nulové a zdravotnické zařízení nemá právo požadovat úhradu.

Některá zdravotnická zařízení však požadují i úhradu za čas pracovníků, kteří kopie připraví. Domníváme se, že tato položka nemá být součástí nákladů spojených s pořízením. Podnět v této věci jsme v minulosti předložili veřejnému ochránci práv a očekáváme, že se k tomu brzy vyjádří.

V případě, kdy se jedná o vydávání informací z dokumentace při změně ošetřujícího lékaře, pacient za jejich pořízení neplatí. Přímo ze zákona má dosavadní lékař povinnost předat nově zvolenému lékaři všechny informace pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče, nemusí se však jednat o kopie celé dokumentace, ale stručnější výpis.

Regulační poplatky se na pořízení úhrady zdravotnické dokumentace nevztahují.

Pokud se Vám zdá výše úhrady za kopie příliš vysoká, můžete využít svého práva do dokumentace nahlédnout a při té příležitosti si pořídit kopie vlastním fotoaparátem. Dnešní digitální fotoaparáty jsou schopné text kvalitně neskenovat.

Vaše Férová nemocnice

17.6.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS