Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemoc lékaře - zdravotní karta

Dobrý den,

bylo mi oznámeno manželem paní doktorky /ortodoncie/, že je paní dotorka vážně nemocná a leží v nemocnici. Po doléčení se již ze zdravotních důvodů nevrátí ordinovat. Našla jsem si tedy nového lékaře, ale nemám zdravotní kartu. Její manžel na e-maily neodpovídá a telefon do ordinace je již zrušen. Nevím, na koho a kam se obrátit. Prosím o radu.

Děkuji, pěkný den J.

jjajda

Odpověď:

Dobrý den, 

z Vašeho dotazu vyplývá, že Vaše lékařka hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, nevíme však, zda-li již došlo k oznámení tohoto záměru či nikoli.

1. Jestliže ještě nebyl tento záměr oficiálně oznámen, je dokumentace stále v rukou Vaší bývalé lékařky. Vzhledem k problematické komunikaci navrhujeme odeslat doporučený dopis, v němž požádáte o kopii své zdravotnické dokumentace, kterou následně můžete předat Vašemu novému lékaři. Poskytovatel zdravotnických služeb, tedy v tomto případě Vaše bývalá lékařka, má povinnost kopii zdravotnické dokumentace pacientovi, který si o ni zažádá, pořídit do 30 dnů od obdržení žádosti o ni. V případě, že by Vaši žádost ignorovala a kopii nepořídila, by se dopustila správního deliktu, za který hrozí pokuta ve výši až 500.000 Kč. 

2. Jestliže již došlo k oznámení záměru o ukončení poskytování zdravotních služeb nebo k němu dojde v průběhu 30 dnů od odeslání Vaší žádosti o dokumentaci, jsou možné následující situace. Lékař je povinen v případě, že hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je oznámit svůj záměr alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to zpravidla na dveřích své ordinace nebo na svých webových stránkách. Současně musí požádat příslušný správní orgán a obec, aby informaci uveřejnila také na úřední desce. Uveden má být den zamýšleného ukončení činnosti, do kterého je možné požádat o předání dokumentace novému poskytovali, kterého si pacient zvolil, tedy novému lékaři. Také je uvedena adresa místa pro předložení žádosti, případně osoba, která bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb namísto bývalého lékaře. Je tedy třeba zjistit z ordinace Vaší bývalé lékařky, nebo jejích webových stránek či úřední desky obce, zda je již po dni ukončení činnosti

-  Jestliže není, lze se obrátit na uvedenou kontaktní adresu a na ni zaslat žádost o předání zdravotnické dokumentace Vámi zvolenému lékaři. 

- Jestliže je již po ukončení činnosti, Vaše zdravotnická dokumentace byla převzata buďto jiným lékařem, který pokračuje v poskytování zdravotních služeb namísto Vaší bývalé lékařky, nebo příslušným správním orgánem, tedy krajským úřadem. Pro zjištění je třeba se obrátit na odbor zdravotnictví krajského úřadu. Pokud dokumentaci převzal nastupující lékař, je třeba obrátit se přímo na něj, aby ji předal Vám nebo Vašemu novému lékaři.

- Pokud byla převzata krajským úřadem, je nutné podat písemnou žádost, jejíž vzor můžete nalézt například zde. Na základě této žádosti či žádosti Vašeho nového lékaře (vzor tamtéž) krajský úřad dokumentaci předá Vašemu novému lékaři. 

 

Vaše Férová nemocnice 

 

2.9.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS