Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neoprávněné nahlížení do lékařských záznamů

Dobrý den,

mám dotaz. Jaký trest může hrozit zdravotní sestře, pokud bez souhlasu nahlíží do doktorova počítače do zdravotních záznamů pacientů a poté je zveřejňuje na veřejnosti.

Děkuji za odpověď.

malej

Odpověď:

Dobrý den,

Z první části odpovědi na Váš dotaz se dozvíte hlavně způsoby postupu proti zdravotní sestře, která porušila lékařské tajemství, a v druhé části dotazu najdete právní analýzu problému, která Vás blíže seznámí s právní úpravou Vašeho problému.

Zdravotní sestra může v rámci výkonu svého povolání nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, ale nemůže její obsah sdělovat třetím osobám. Doporučujeme Vám informovat nadřízeného této zdravotní sestry o skutečnosti, že zveřejňuje informace o zdravotním stavu pacientů, nebo podat stížnost ke zřizovateli lékařského zařízení. Další možností je domáhat se zadostiučinění podáním žaloby na ochranu osobnosti, popřípadě došlo-li ke škodě, domáhat se soudně odškodněníŽalobu bychom Vám radili konzultovat s advokátem, kterého si podle jeho zaměření můžete vybrat zdeJelikož se tím, že zdravotní sestra zveřejňovala informace o zdravotním stavu pacientů, které podléhají povinnosti mlčenlivosti, mohla zdravotní sestra dopustit spáchání přestupku nebo dokonce trestného činu, můžete zvážit podání trestního oznámení.

Zdravotní sestře tedy hrozí, že ji soud uloží povinnost nahradit škodu, kterou způsobila pacientovi, případně trestní stíhání (hrozí odsouzení až na 3 roky) nebo postih ze strany zaměstnavatele.

Níže si můžete přečíst podrobnější právní vysvětlení problematiky.

Obecně platí , že zdravotní sestra, má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta i bez souhlasu pacienta, a to v rámci výkonu své práce. Právní úprava zavádí, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést Vaší zdravotnickou dokumentace. Z Vašeho dotazu nám není jasné, jestli se jedná o soukromou ordinaci lékaře nebo o doktora a zdravotní sestru, kteří pracují v nemocnici. Ovšem v obou případech je platná stejná právní úprava. Zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb (v případě, že poskytovatelem je nemocnice, tak jsou doktor i zdravotní sestra zaměstnanci, nebo je-li poskytovatelem lékař, je zdravotní sestra jeho zaměstnancem) má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace i bez souhlasu pacienta v rámci plnění svých pracovních úkolů.

Jestliže zdravotní sestra na veřejnosti zveřejňuje informace o pacientech, jedná se o porušení lékařského tajemství, protože samotný obsah zdravotnické dokumentace je lékařské tajemství, a zdravotní sestra je proto vázána povinností mlčenlivosti. Lékařští pracovníci nemohou bez souhlasu pacienta informovat třetí osoby (média, příbuzné, druha atd.) o zdravotním stavu pacienta. Existuje výjimka pro pacienty, kteří nemohou udělit souhlas (např.: jsou v bezvědomí), protože v takovýchto případech jsou osoby blízké (manžel, děti, rodiče aj.) oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace, respektive obdržet od zdravotního pracovníka informace o zdravotním stavu pacienta. Bez souhlasu pacienta mohou zdravotničtí pracovníci sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta jedná-li se o předávání informací nezbytných pro zajištění návaznosti lékařské péče, pokud je v důležitém veřejném zájmu nadřízeným orgánem zbaven mlčenlivosti nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Informace o pacientovi jsou tak poskytovány například národním zdravotním registrům.

Vaše Férová nemocnice

24.3.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS