Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nepravdivé informace v lékařské zprávě

Dobrý  den

potřebuji poradit. Chtěl  bych podat stížnost na lékařku, která uvedla nepravdivé informace do lékařské zprávy. Vůbec  nezjistila zdravotní  stav moji maminky a usoudila, že  revma nemá. Mamka prodělala dvě revmatické horečky při  jedné z nich málem zemřela. Můžete mi poradit? Kdo mi s tím pomůže? 

Děkuji


Odpověď:

Dobrý den, 

dle zákona o zdravotních službách  má lékař povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, včetně jejích samostatných součástí, tak, aby byla průkazná, pravdivá, čitelná. Porušení této povinnosti je v rozporu nejen se zákonem, ale i s Etickým kodexem České lékařské komory, podle kterého lékař ve svých profesionálních rozhodnutích musí jednat nezávisle a odpovědně.

Máte několik možností, jak danou situaci řešit, ředpokladem jejich využití je vždy souhlas Vaší matky jako pacientky.

První možností je podat dle zákona o zdravotních službách stížnost. Ta se podává poskytovateli zdravotních služeb, tedy lékařce samotné. Ve stížnosti je třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neodborné jednání (zejména uvedení nepravdivých informací ve zdravotnické dokumentaci), jaké jsou následky tohoto jednání a co po poskytovateli požadujete (opravu lékařské zprávy, omluvu atd). K podání stížnosti můžete využít vzor, který je ke stažení na našich webových stránkách. Lékařka je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů.

​V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti lze podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto správním orgánem je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se nachází ordinace lékařky.  V tomto případě uveďte všechny důvody, proč nesouhlasíte s vyřízením stížnosti. Správní orgán daný případ řádně prošetří a pokud zjistí pochybení při poskytování zdravotních služeb, může uložit nápravné opatření s lhůtou k jejímu splnění.

Také můžete podat stížnost na Českou lékařskou komoru. Nicméně tu je možné podat pouze do 1 roku. Více se můžete dočíst zde.

Pokud by lékař vystavil nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu nebo zamlčel podstatné skutečnosti o zdravotním stavu před orgánem veřejné moci, se dokonce jedná o natolik závažné jednání, že jej lze klasifikovat jako trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Poslední možnosti řešení konfliktu s lékařem je soudní spor, kde byste se mohli domáhat kompenzace za tvrzený nesprávný lékařský postup. S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Seznam všech advokátů naleznete zde.

 S pozdravem

 Vaše Férová nemocnice

 

26.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS