Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odborné pochybení s chybějícím záznamem ve zdravotnické dokumentaci

Dobrý den,

při nedávné změně obvodního lékaře jsem zjistila, že ve své dokumentaci nemám zmínku o své hospitalizaci na dvou odděleních a o dvou chirurgických zákrocích v téže době. Celé to tehdy bylo tak, že lékařka na prvním oddělení pochybila a nerozpoznala typické klinické příznaky onemocnění vyžadujícího rychlé chirurgické řešení. K tomu došlo až sedmý den, kdy ke mně byl pro výskyt nových symptomů přivolán lékař s jinou odborností. Ač jsem byla celkem 6 týdnů hospitalizována, v lékařské dokumentaci tento záznamy chybí, stejně tak v očkovacím průkaze.

Rodiče ještě tehdy byli navštíveni nějakým zástupcem nemocnice, který je přiměl podepsat "něco" o mlčenlivosti, tedy srozumění se závažností mého zdravotního stavu (že se nebudou soudit, pokud zemřu nebo si ponesu trvalé následky).

Bohužel existenci tohoto dokumentu nemám možnost nijak dokázat. To, že mi operace byla provedena, však dokázat mohu (byla mi odoperována část lebeční kosti). Ke všemu to nebylo poprvé, kdy se lékařka, o níž je řeč, spletla. Léčila mě na onemocnění, které jsem ve skutečnosti neměla. Bohužel, výsledky vyšetření, na jejichž základě se diagnóza určuje, již asi nebudou dohledatelné. Léčba měla řadu vedlejších účinků, některé doživotní.

Jak mám postupovat?

Na ČLK mi odpověděli, že pro ně je tento případ již promlčen a že lžu.

Vala

Odpověď:

Dobrý den,

Bohužel ještě neexistuje integrovaný systém, který by umožňoval vést veškerou zdravotnickou dokumentaci pacienta přehledně na jednom místě (například online na internetu). Zdravotní záznamy, které postrádáte, včetně dokumentu podepsaného Vašimi rodiči, by tedy měly být vedeny přímo v nemocnici, ve které jste byla hospitalizována a nikoliv u Vaší obvodní lékařky. Máte možnost si výpisy nebo kopie Vaší zdravotnické dokumentace od nemocnice vyžádat a předat je Vaší obvodní lékařce, aby měla kompletní záznam o Vašem zdravotním stavu, popřípadě mohla odborně posoudit možná pochybení nemocnice, která popisujete ve svém dotazu.

Do zdravotnické dokumentace vedené v nemocnici máte právo nahlížet, pořizovat si z ní vypisy a kopie. Pokud nemůžete sama, nemocnice je Vám povinna na Vaše vyžádání (doporučujeme písemně) vydat kopii dokumentace dle zákona o zdravotních službách), a to do 30 dnů od podání Vaší žádosti. Má ovšem také právo si za tuto službu účtovat úhradu vynaložených nákladů (např. za materiál a poštovné).

V případě, že byste po vyžádání zjistila, že nemocnice nevedla řádně Vaši zdravotní dokumentaci (např. by Vám nadále chyběly záznamy o Vaší hospitalizaci) jednalo by se o porušení zákona. Nemocnice má povinnost vést zdravotnickou dokumentaci v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. K nahlédnutí zde. Měla byste tedy možnost se proti tomuto postupu ohradit.

Máte právo po nemocnici žádat odstranění závad a provedení případných oprav a doplnění zdravotnické dokumentace. Pokud byste tímto způsobem neuspěla, je možné podat podnět k příslušnému krajskému úřadu, který může nemocnici udělit správní sankci až 300 000 Kč.

Další z variant je podání stížnosti k zřizovateli či registrujícímu orgánu zdravotnického zařízení. Pokud se domníváte, že Vás postup nemocnice významně poškodil je také možnost podat občanskoprávní žalobu.

Pochybný dokument, který dala nemocnice podepsat Vašim rodičům, ve kterém jste se měla vzdát svých práv se soudit v případě, že byste zemřela, nebo měla trvalé následky, je nevymahatelný. Dle zákona je dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, neplatná. Nikdo Vám tedy nemůže zabránit se soudní cestou bránit proti nesprávnému jednání nemocnice a vymáhat škodu.

Pokud se rozhodnete nemocnici žalovat, doporučujeme Vám vyhledat advokáta, který by se specializoval na medicínské právo. Seznam advokátů najdete na stránkách České advokátní komory.

Vaše Férová nemocnice

26.4.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS