Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Operace v dětství a hledání dokumentace o ní

Dobrý den,

Pamatuju si, že jako dítěti mi v roce 1997 dělali operaci, ale bohužel rodiče už netuší kdy přesně to bylo. Pamatují si jen, že od nemocnice neobdrželi zprávu a v podstatě ani vysvětlení o jakou operaci se jednalo. Jediné co od nich vím je to, že nebyli informováni o jakou operaci se jednalo a ani nebyl vyžadován jejich souhlas. Už tento fakt beru za skandální.

V lékařské dokumentaci, kterou obdržela moje praktická lékařka od dětské doktorky lze dohledat pouze zmínku a datum jakéhosi abnormálního zdravotního stavu, ale už nic o následném řešení. Tento fakt také považuji za velice podivný jelikož došlo k hospitalizaci a chirurgickému zákroku a chybí příslušná dokumentace tak se jedná o stav velice podezřelý.

Mou otázkou je, zda je po tolika letech možné dohledat v archivu nemocnice, která přebrala archiv od původní nemocnice ve, které operace proběhla, lékařskou zprávu, operační protokol nebo třeba i jen propouštěcí zprávu. V zákoníku se mi podařilo vyčíst, že u lůžkové péče platí archivační lhůta v rozsahu 40 let. Zajímalo by mne co je na tom pravdy. Také by mne zajímalo, zda je po tolika letech nějaká možnost obrany a soudního sporu v případě zjištění pochybení nebo třeba jen v případě chybějících dokumentů na základě zákona o archivaci.

Alex Sedláků

Alex.S

Odpověď:

Dobrý den,

zdravotnická dokumentace obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech, které souvisejí s poskytováním zdravotních služeb pacientovi. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci podle § 53 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Jelikož se jedná o Vaše osobní údaje, jste oprávněn do zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo můžete o pořízení kopie či výpis požádat poskytovatele, který je povinen jej pořídit do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti dle § 66 odst. 1 písm. a), za což může požadovat úhradu podle § 66 odst. 3.

Doba uchování zdravotnické dokumentace u lůžkové péče je opravdu 40 let od poslední hospitalizace podle přílohy č. 3 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci. Jedná se však o novou úpravu, která v době Vaší operace ještě nebyla platná. V době Vaší operace platil zákon č. 97/1974 o archivnictví, který konkrétní délku uchovávání dokumentů neupravoval.

S ohledem na výše uvedené nemůžeme tedy jednoznačně říci, zda nemocnice Vaši zdravotní dokumentaci stále má, nebo jestli už došlo k jejímu zničení. Jako pacient máte však jistě právo na sdělení, jestli nemocnice Vaši dokumentaci stále uchovává.

Vaše práva nejsou promlčena, avšak Vaše šance na získání zadostiučinění jsou malé. Pokud by Vám však teď dvacet let po operaci vznikly komplikace, jistě byste mohl takovou situaci řešit soudně, jelikož promlčecí lhůta začne běžet až od okamžiku, kdy zjistíte, že máte komplikace nebo následky po operaci.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

5.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS