Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Platba za poskytnutí kopie zdravotnické dokumentace po zemřelém otci

Přeji hezký den,

prosím o radu, zda je obvyklá cena za poskytnutí kopie zdravotnické dokumentace po mém zemřelém tatínkovi, kterou jsem si jako dcera vyžádala v nemocnici, kde třináctý den hospitalizace zemřel. Jedná se o částku 980,- Kč, za 1 A4 kopii strany žádá nemocnice 15,- Kč. Dle § 67b odst. 4 zákona o péči o zdraví lidu zdravotnické zařízení může za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením. Jaký na to máte prosím názor, nemocnice se jistě drží platného ceníku. Lze se proti ceně někde odvolat ?


Děkuji 

aknel

Odpověď:

Dobrý den,

jak sama uvádíte, zdravotnické zařízení smí požadovat za kopie zdravotnické dokumentace pouze úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady na jejich pořízení. Tato problematika je nově upravena v ustanovení § 66 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách (zákon o péči o zdraví lidu byl již zrušen). Podle téhož ustanovení musí zdravotnické zařízení umístit ceník pořízení výpisu či kopie na veřejně přístupném místě.

Podle našeho názoru není částka 15,- Kč za 1 stranu A4 přiměřenou cenou. Lze to srovnat s běžnou cenou v kopírovacím centru, kde se cena za jednu stranu A4 pohybuje kolem 3,- Kč. V této ceně je přitom zahrnuta i práce člověka, který Vás tam obsluhuje. Navíc se jedná o ekonomický subjekt, jehož cílem je zisk - na rozdíl od zdravotnického zařízení. 

Analogicky by také bylo možno použít zákon o svobodném přístupu k informacím, podle kterého Vám nejdříve musí být sdělena výše požadované úhrady, abyste se mohla rozhodnout, zda kopie budete za tuto cenu chtít, případně zda podáte proti stanovené ceně stížnost.

Protiargumentem proti nepřiměřenosti ceny za kopii může být fakt, že například v zákoně o soudních poplatcích je výslovně stanoveno, že za pořízení kopie ze spisu vedeného u soudu se platí 20,- Kč za stránku. 

Doporučovali bychom Vám proto oznámit nemocnici, že předraženou částku platit nebudete. Zdravotnickou dokumentaci si můžete i sama zdarma nafotit na digitální fotoaparát

Pokud jste částku již zaplatila, můžete podat občanskoprávní žalobu na vydání bezdůvodného obohacení

Vaše Férová nemocnice. 

10.9.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS