Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pojišťovna nechce poskytnout výpis z účtu zesnulé pojištěnky

Proběhl už soud s pojišťovnou klientky, které zemřela babička a odmítnutí výpisu lékařských výkonu s pojištovnou po úmrtí babičky. S jakým výsledkem.

Mám stejný problém po smrti mojí ženy po transplantaci a retransplantaci jater odmítla pojišťovna vydat výpis. Jde to proti zdravému rozumu. Prý ani soud to nemůže změnit. Vidím, že se kryjí navzájem nemocnice i pojišťovna. Zákonodárci dělají skvělé zákony. Když ani vlastní manžel nemá přístup k výpisu z pojišťovny.

koumák

Odpověď:

Dobrý den, 

Vámi předestřenou problematiku je třeba rozlišit do dvou částí – výpis z dokumentace, kterou vede pojišťovna a zdravotnická dokumentace vedená zdravotnickým zařízením (nemocnice, lékaři).

Co se týká dokumentace vedené pojišťovnou, je možné si vyžádat pouze svoji vlastní dokumentaci, případně využít postavení zákonného zástupce. Výpis dokumentace zemřelého bohužel není ze strany pojišťovny možný. Toto je činěno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, kdy je zdravotní stav zahrnut mezi citlivé údaje, a tudíž není možné žádat o informace o zdravotním stavu, a údajích o něm, jinou než dotčenou osobou. Soud ohledně poskytování informací pozůstalým ještě nebyl ukončen, ale dle názoru Ligy lidských práv je pojišťovna povinna poskytnout požadované informace pozůstalým.

Povinnost zdravotní pojišťovny poskytnout údaje o uhrazené zdravotní péči týkající se pojištěnce, má sloužit k tomu, aby pojištěnci měli informace o péči, která byla zdravotní pojišťovnou uhrazena, přičemž na základě takového výpisu mohou pojištěnci zdravotní pojišťovnu informovat o nesrovnalostech mezi "vyúčtovanou" a skutečně poskytnutou zdravotní péčí, čímž zdravotní pojišťovně pomohou v kontrole podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

Výpis ze zdravotnické dokumentace po zemřelém naopak je možné získat, a to na základě zákona o zdravotních službách, tyto informace, kromě samotného pacienta, může požadovat i osoba blízká, ovšem je možné i toto omezit – pokud za života pacient/zemřelý dal výslovný nesouhlas se zveřejněním zdravotnické dokumentace.

Jako schůdná cesta se jeví vyžádat si zdravotnickou dokumentaci od poskytovatele zdravotnické služby (nemocnice), a pokud budete mít podezření, že mohlo dojít k pochybení, můžete následně vyzvat pojišťovnu k přezkumu provedených úkonů, které pojišťovna uhradila. Touto cestou by se dalo přiblížit k Vámi požadovaným informacím, ale ani tento postup nezaručuje přímý přístup k požadovaným informacím.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

4.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS