Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poplatek za předání zdravotní dokumentace při změně lékaře

Vzhledem k tomu, že v našem městě dříve oční lékař neordinoval, dojížděla jsem na vyšetření očí až do našeho krajského města. Protože nyní již u nás ordinace očního lékaře je, ráda bych se přeregistrovala. Zdejší paní doktorka je ochotna mě vzít, avšak žádá ode mne, abych si od svého původního lékaře přinesla svou zdravotní dokumentaci. Má dosavadní paní doktorka mi sdělila, že za pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace mi bude účtováno 200 Kč.
Vzhledem k tomu, že ve smyslu naší Ústavy je zdravotní péče zdarma, zajímalo by mě, zda při změně lékaře je původní lékař oprávněn, pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace, takto vysokou částkou zpoplatňovat?

Hana

Odpověď:

Dobrý den,

dle Listiny základních práv a svobod (čl. 31) má každý právo na bezplatnou zdravotní péči na základě účasti na veřejném zdravotním pojištění.

Podmínky přijetí pacientů, předávání dokumentace aj. upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZoZS). Podle § 45 odst. 2 písm. g) ZoZS je Váš lékař povinen předat informace novému lékaři, kvůli zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb. V opačném případě se může dopustit správního deliktu. Toho se také může dopustit v případě, že neuchová Vaši zdravotní dokumentaci, a proto si originál musí původní lékař ponechat.

Ve Vašem případě tedy přichází v úvahu zaslání kopie nebo výpisu, ovšem na žádost Vašeho nového lékaře. Postup je tedy následující:

  • Požádáte Vašeho nového lékaře, aby kontaktoval toho původního s žádostí o poskytnutí zdravotní dokumentace v rozsahu nezbytném pro zajištění návaznosti služeb,
  • Pokud po Vás bude původní lékař nadále chtít poplatek sdělte mu, že předání nezbytných informací pro zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb je jeho povinnost a že v tomto případě zákon o zdravotních službách o možnosti poplatku nehovoří.

Nad rámec toho si samozřejmě můžete požádat o nahlédnutí do vaší zdravotnické dokumentace a činit si z ní výpisy (lze ji například nafotit). V případě, že budete žádat původního lékaře o kopie z dokumentace, může si za to žádat nezbytné náklady (§ 66 odst. 3 ZoZS), což podle obsahu dokumentace může být i 200,- Kč (v závislosti na počtu záznamů). Na vyřízení takové žádosti má však 30 dnů. Doporučujeme však výše uvedený postup.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

5.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS