Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poskytnutí informací orgánu sociálně právní ochrany dětí

Dobrý den.

Potřebuji vědět, zda je v pořádku, že orgán sociálně právní ochrany (OSPOD) dětí získal od pediatra informace o zdravotním stavu mého syna telefonicky. OSPOD tyto informace použil proti mně jako matce dítěte během soudního jednání. Pediatr zřejmě pod nátlakem poskytl tyto informace navíc lživě. Pediatr mi odmitá již delší dobu poskytnout výpis z jeho nečitelné rukou psané dokumentace.

Prosím o odpověď a jak postupovat v této věci.

Děkuji.

Zumayo

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vámi popsaném případě se pediatr dopustil porušení povinné lékařské mlčenlivosti. Jediným případem, kdy by mohl pediatr (ostatně stejně jako kterýkoli v jiný člověk) informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí, by byla situace, kdy by měl podezření, že je dítě zanedbáváno (což pochopitelně vůbec nemusí být Váš případ). I v případě takového oznámení by však nemohl podávat konkrétní informace o zdravotním stavu Vašeho syna.

Pediatr se porušením povinné lékařské mlčenlivosti dopustil správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Pro zahájení řízení o správním deliktu můžete podat podnět správnímu orgánu příslušnému k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (takže pokud jde o obvodního lékaře, příslušným orgánem je krajský úřad, v jehož správním obvodu provozuje lékař svou ordinaci).

Co se týče samotného postupu u soudu, bylo by možné namítnout, že OSPOD získal informace o zdravotním stavu nezákonně. O konkrétních krocích v soudním řízení však velmi doporučujeme poradit se s advokátem. Vyhledat advokáta je možné např. na stránkách České advokátní komory.

Jako zákonný zástupce Vašeho syna máte právo nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace, pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. Pokud si takový výpis nebo kopii nepořídíte sama, máte právo požadovat pořízení kopie od lékaře. Výpis ze zdravotnické dokumentace lékař pořídí pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie (což ale ve Vašem případě bude, pokud byste pouhou kopii ručně psaného originálu nemohla přečíst). Lékař má pak pořídit výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti, aby tak učinil. Pokud jste lékaře o výpis požádala a on Vám jej přesto nevyhotovil, dopustil se tím správního deliktu, za který je možno uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Postup pro zahájení řízení o správním deliktu by pak byl stejný jako v případě porušení mlčenlivosti. Bylo by však vhodné mít nějaký doklad toho, že jste žádost o výpis opravdu podala, případně podat žádost znovu, písemně a vyžádat si od lékaře potvrzení o přijetí žádosti.

Vaše Férová nemocnice

26.11.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS