Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo na informace o zdravotnické dokumentaci

Dobrý den, chtěla jsem se informovat, zda mám právo si u mých ošetřujících lékařů vyžádat kopie lékařských zpráv, které byly zaslány na mou životní pojišťovnu a kdy mne na základě těchto zpráv odmítnula pojišťovna pojistit. Pojišťovna v dopise uvedla pouze, že se návrh na pojistku zamítá. Vzhledem k tomu, že mi je 29 let a nemám žádné chronické onemocnění ani jsem nebyla dosud nějak dlouhodobě nemocná, ráda bych byla se svým zdravotním stavem seznámena (pokud je to tedy se mnou tak špatné). Mám podezření, že se zamítnutím návrhu pojistky může mít něco společného můj praktický lékař. Když si totiž moje máma u něj vyžádala zprávu pro závodního lékaře pro účely nastoupení do nového zaměstnání, výše uvedený lékař tam uvedl takové skutečnosti, jako na co zemřela matčina matka (rakovina jater), otec (alkoholik), kolik máma vypije káv denně, vykouří cigaret a že si příležitostně dá alkohol (víno) atd. Podotýkám, že nikdy s alkoholem ani s jinými návykovými látkami neměla sebemenší problém a za 25 let v pracovním procesu nebyla na neschopence (i v případě, kdy přišla o část prstu a měla těžký zánět kosti) stále docházela do zaměstnání a pracovala. Uvedené skutečnosti ve zprávě jsou sice pravdivé, ale pro účel přijetí do nového zaměstnání myslím zcela neadekvátní. Vždy se uvádí spíše celkový zdravotní stav, případné alergie a omezení atd. Aspoň dle mého názoru. Děkuji předem za jakoukoli odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

jako pacientka máte právo znát informace, které obsahuje zdravotnická dokumentace vedená o Vaší léčbě. Můžete do dokumentace nahlédnout nebo si vyžádat její kopii. Nahlížení do dokumentace je možné po domluvě s lékařem a v jeho přítomnosti – máte právo vzít si sebou fotoaparát a na místě si ji vyfotit.

Pokud si vyžádáte kopii dokumentace, musí ji lékař či zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to požádáte. Za výpisy, opisy nebo kopie je možno po pacientovi požadovat úhradu, která nesmí překročit náklady spojené s jejich pořízením. Žádost o kopii dokumentace se podává k lékaři či zdravotnickému zařízení, které ji vede.

Doporučujeme písemnou formu žádosti. Vzor naleznete na stránkách Férové nemocnice zde.

Taktéž se můžete lékaře zeptat, jaké přesně informace poskytl pojišťovně, nebo se obrátit na pojišťovnu a pokusit se od nich zjistit, proč se Vás rozhodli odmítnout pojistit.

Rodinná anamnéza má určitě význam při vedení záznamů o Vašem zdravotním stavu. Do jaké hloubky ji bude lékař vést, je závislé na tom, jaké informace mu poskytnete a jak je on vyhodnotí. Jelikož jsme právní poradna, je pro nás těžké vyhodnotit, jaké informace mají ještě souvislost se zdravotním stavem a jaké nikoliv.

Máte pravdu, že pro účely přijetí do zaměstnání rodinná anamnéza zřejmě nemá význam a Vaše matka mohla požádat, když žádala o zprávu pro závodního lékaře, aby tyto informace nebyly předány závodnímu lékaři.

Avšak ani závodní lékař nesmí nikomu sdělit informace, které se dozvěděl při výkonu svého povolání, ať už se týkají osobní či jenom rodinné anamnézy. Jediný výstup z prohlídky u závodního lékaře, který zaměstnavatel obdrží (měl by obdržet), je, zda zaměstnanec je nebo není zdravotně způsobilý vykonávat  svoji práci, případně s jakými omezeními. Lékař tedy nesmí uvést důvod, proč zaměstnanec případně není schopen přiřazenou práci vykonávat.

Za porušení lékařského tajemství mu může hrozit disciplinární řízení před lékařskou komorou, žaloba na ochranu osobnosti ze strany pacienta, ale dokonce i trestní stíhání.

Vaše Férová nemocnice

20.10.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS