Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Předávání informací mezi ošetřujícím a závodním lékařem

Závodní lékař požaduje na popud zaměstnavatele informaci od mého ošetřujícího lékaře, zda má povaha nebo příčina mé pracovní neschopnosti souvislost s prací, kterou vykonávám. Ošetřující lékař mi tvrdí, že je tuto informaci povinnen poskytnout na základě zákona a nepotřebuje k ní můj souhlas.

centurio

Odpověď:

Dobrý den,

příčina pracovní neschopnosti musí mít z povahy věci vztah k vaší vykonávané pracovní činnosti. Pro každou činnost se pracovní neschopnost posuzuje samostatně, například, pokud má pacient zlomenou nohu, nemusí být uznán práce neschopným, pokud pracuje jako operátor v call centru, na druhou stranu práci řidiče bude neschopen. Pokud vás váš praktický lékař uznal práce neschopnou, musí mít povaha vašeho onemocnění souvislost s vaší prací. Závodní lékař se na tuto informaci ptát může, protože má zákona má přímo právo požadovat po registrujícím lékaři informace potřebné pro jeho činnost. Ale odpověď by v takovém případě měla vždy znít tak, že vaše onemocnění má souvislost s vaší prací, jinak by vás lékař ani nemohl uznat práce neschopnou.

Zaměstnavatel Vás může vyslat na mimořádnou prohlídku k závodnímu lékaři, má-li pochybnosti o Vaší zdravotní způsobilosti k práci. V takovém případě může závodní lékař požádat praktického lékaře o tzv. výpis nebo opis ze zdravotnické dokumentace, ze kterého je možné tyto informace získat (a ošetřující lékař je musí poskytnout). Je zákonnou povinností závodního lékaře vyšetřit zdravotní stav zaměstnance úplně, pečlivě a pravdivě, jinak se sám vystavuje sankcím. Pokud si závodní lékař tyto informace vyžádal, měl by Vás zároveň vyzvat k dostavení se na tuto mimořádnou prohlídku.

Stále však platí, že závodní lékař má povinnost mlčenlivosti a nemůže zaměstnavateli sdělit povahu Vašeho onemocnění. Může Vás však ale určit např. jako dlouhodobě pracovně nezpůsobilou.

Vaše Férová nemocnice

20.10.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS