Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

předávání informací mezi zdravotnickými pracovníky

Dobrý den,

Obracím se na vás s dotazem týkajícím se předávání zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli zdravotnických služeb.

Konkrétně se jedná o to, zda si může specializovaná ambulance vyžádat zdravotnickou dokumentaci od jiného poskytovatele, který se podílí na péči o pacienta. Je k tomu potřeba souhlasu pacienta, pokud ano,  jakou formu musí takový souhlas mít? V jakém rozsahu si mohou lékaři  různých poskytovatelů předávat informace ze zdravotní dokumentace pacienta?

Odpověď:

Dobrý den, 

Zařízení jednoho poskytovatele (př. v rámci jedné nemocnice) mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace bez souhlasu, ovšem jen v zájmu pacienta a pouze omezeném rozsahu potřebném „pro výkon povolání“. Jakákoli jiná zařízení přímý přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta vytvořené v zařízení jiného poskytovatele nemají. Pokud ji specializovaná ambulance potřebuje, musí o kopii požádat pacient osobně nebo zařízení s pacientovým souhlasem (dle § 65 odst.1 zákona č. 372/2011).

Formu souhlasu lze vypozorovat v 1. příloze vyhlášky 98/2012. Při jejím sepsání se ovšem pacienti mohou inspirovat i na našich stránkách

Jak ale zákon ošetřuje situace, kdy je pacient ve stavu, ve kterém není schopen podat souhlas, nebo souhlas udělit nechce a informace jsou pro další léčbu potřebné? Tuto pozici ošetřuje zákon č. 372/2011 Sb. § 45 odst. 2 písm. g), který říká, že povinností poskytovatele je předat potřebné informace nezbytné k zajištění následné péče.

Z uvedeného vyplývá, že obecné pravidlo nutnosti souhlasu pacienta s předáváním informací o něm mezi různými poskytovateli zdravotních služeb může být prolomeno, pokud je poskytnutí těchto informací nezbytně nutné pro další léčbu pacienta.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

27.4.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS