Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přepisování a upravování dokumentace

Dobrý den, mám ještě jeden dotaz ohledně zdravotnické dokumentace. Vyplývá ze zákona pro nemocnici povinnost poskytnout krajskému úřadu k posouzení péče originál dokumentace? Je to důležité zejména proto, že přelepování údajů není na prosté kopii ani kopii dokumentace na CD vidět. Je také nějaký termín pro poskytnutí dokumentace? Podle mého názoru je to lhůta 30 dnů. Jaké sankce hrozí nemocnici při poskytnutí dokumentace KÚ po téměř třech měsících a při podezření, že dokumentace byla upravována a přepisována?

Odpověď:

Dobrý den,

lékaři, kteří jsou pověřeni krajským úřadem prošetřit Vaši stížnost na péči v nemocnici, jsou oprávněni nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace. Jsou tedy oprávněni nahlížet i do jejího originálu. Nevíme, jak v praxi probíhá předávání zdravotnické dokumentace mezi nemocnicí a krajským úřadem (jestli dochází k předání jen kopií nebo zdravotník nahlíží také do originálu), ale pokud máte podezření na upravování a přepisování dokumentace, doporučujeme na tuto skutečnost upozornit krajský úřad. Krajského úřad by měl poté vycházet z originálu dokumentace. Jen pro ujasnění uvádíme, že zdravotnickou dokumentaci pro krajský úřad nemusíte zajišťovat vy. Nahlížení do originálu si zajistí krajský úřad sám. Případná kopie mu měla být poskytnuta do 10 dnů.

Pokud jste si o kopii dokumentaci zažádala také sama, máte pravdu, že lhůta na její poskytnutí je 30 dnů. Zatím jsme se však nesetkali s případem, kdy by za pozdní poskytnutí kopie dokumentace byla udělena sankce. Domníváme se však, že je to teoreticky možné. A to podle zákona o ochraně osobních údajů. V tomto případě by bylo nutné obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jestliže máte podezření na upravování a přepisování dokumentace můžete lékaře jakožto správce a zpracovatele osobních údajů (podle zákona o ochraně osobních údajů) požádat o vysvětlení a rovněž požadovat odstranění závadného stavu. Pokud této žádosti lékař nevyhoví, máte právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten může nemocnici udělit pokutu až do výše 10 milionu korun.

Při podezření na špatné vedení dokumentace můžete také podat stížnost ke krajskému úřadu nebo se se stížností (případně alespoň podnětem, pokud od jednání lékaře uběhl víc jak 1 rok) obrátit na Českou lékařskou komoru, která dohlíží na výkon lékařského povolání. I samotné vedení zdravotnické dokumentace je totiž možno považovat za součást postupu „lege artis“ při poskytování zdravotní péče.

Vaše Férová nemocnice

2.9.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS