Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přístup k dokumentaci a znaleckému posudku po úmrtí manžela

Manžel zemřel v srpnu 2004. Žádala jsem o nahlédnutí do lékařské dokumentace a nebylo mě to umožněno ředitelstvím xxx nemocnice, byla jsem hrubě vykázána. Šel na banální operaci kyčle v dobrém zdravotním stavu a vykrvácel. Nebylo nám umožněno ho převést do fakultní nemocnice. Šest týdnů krvácel a byl mu neustále podáván Warfarin. Soudem pak byla určena soudní znalecká komise, která měla vypracovat znalecký posudek ohledně úmrtí mého manžela na smrt z nedbalosti. Termín soudem určený skončil k 30. 10. 2009. Do dnešního dne jsem nebyla vyrozuměna. Jsou povinni mě vyrozumět ve lhůtě určené soudem? Již je to druhé prodloužení, případ se táhne od roku 2004. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

co se týče nahlížení do zdravotnické dokumentace, máte právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných v ní, ale i ve všech dalších zápisech vztahujících se k zdravotnímu stavu manžela. Můžete požadovat i pořízení výpisů, opisů a kopií. Nemocnice Vám v tomto nesmí bránit. Pokud Vám nebylo umožněno do dokumentace nahlédnout a přitom manžel Vám za svého života nezakázal přístup k dokumentaci, nemocnice porušila Vaše právo. Je na místě proto podat stížnost ke zřizovateli (statutární orgán akciové společnosti) a požádat jej o zjednání nápravy. Pokud má dokumentaci nebo její kopii k dispozici ona ustanovená znalecká komise, můžete požádat o nahlédnutí rovněž tuto komisi. Bližší informace o přístupu ke zdravotnické dokumentaci naleznete zde.

Co se týče znalecké komise, tak buď existuje znalecká komise ustanovená krajským úřadem nebo Ministerstvem zdravotnictví podle vyhlášky č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, nebo se jedná o znalce ustanovené soudem, kteří mají zpracovat posudek jakožto důkaz v soudním řízení.

Ve Vašem případě se nebude jednat o znaleckou komisi podle výše zmíněné vyhlášky, protože uvádíte, že komise byla ustanovena soudem. V takovém případě byste se měla informovat přímo u soudce, zda nebyla opětovně prodloužena lhůta pro vyhotovení znaleckého posudku. Nemělo by docházet k tomu, že bezdůvodně bude opakovaně prodlužována lhůta k jeho vyhotovení. Je na soudci, aby zajistil zjednání nápravy. Ať už by se jednalo o soudní řízení trestní nebo občanskoprávní, v každém případě jakožto poškozená můžete nahlédnout do soudního spisu, jehož součástí bude i vyhotovený znalecký posudek.

Vaše Férová nemocnice

14.1.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS