Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přístup k informacím o jednání znalecké komise prošetřující zanedbání péče

Moc Vám děkuji za zodpovězení předchozího dotazu ohledně smrti mé maminky. V té nemocnici pochybili snad ve všem, v čem se pochybit dalo - v informování pacienta i příbuzných, v informovaných souhlasech, ve vedení dokumentace včetně nepravdivých údajů (např. o příjmu tekutin) i  hanlivých výroků na moji adresu, přepisování, přelepování, nevyšetření maminky, podávání léků, které se společně  podávat nesmí, nedodržování hygienického režimu, nedostatečné personální personální obsazení. Kromě faktu úmrtí je na celé situaci nejnebezpečnější to, že vše se dělo a děje dle mých informací v souladu se zákony a vyhláškami ČR.

Ke zřizovateli jsem podávala na konci května 2009 žádost o přešetření péče a dle mých pracně získávaných informací z krajského úřadu by měla být znalecká komise na přelomu listopadu a prosince 2009. Nemocnice dodala dokumentaci až po třech měsících, proto mám podezření, že v ní mezitím mohly být provedeny změny. Nejabsurdnější se mi jeví, že se nemohu jako pozůstalý a stěžovatel  jednání odborné komise v plném rozsahu zúčastnit tak, jak jsem požadala. Dle informace z krajského úřadu pouze "budu přizvána" na pronesení úvodního slova jednání komise. Základní otázkou pro mne zůstává, jak mám to, co jsem viděla, s čím nesouhlasím v dokumentaci (je uvedené nepravdivě) atd.  prokázat.

Odpověď:

Dobrý den,

k Vašim přechozím dotazům bychom dodali, že dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci musí tato dokumentace obsahovat veškeré informace o pacientovi, léčbě, podávaných lécích, prováděných zákrocích, záznamy o nahlížení do dokumentace, atd. Dále zákon stanoví, že "opravy ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný."

Z toho lze usuzovat, že znalecká komise, která bude mít přístup k originálu zdravotnické dokumentace Vaší maminky, by měla zozpoznat případné nezákonné nakládání s informacemi o pacientce (přelepování, přepisování), stejně tak zanedbání péče, nebo podávání léků, které mohly navzájem kontraindikovat. Pokud by však dokumentace byla kompletně zfalšována a například by listy, ve kterých bylo přepisováno a přelepováno, byly nahrazeny novými, tak pokud máte kopie předchozí dokumentace, můžete toto prokázat. Pokud kopie nemáte, musela by stačit Vaše svědecká výpověď.

Co se týče jednání odborné komise, bohužel z právních předpisů nevyplývá Vaše právo účastnit se jednání, ale máte právo jako pozůstalá na nahlížení nejen do zdravotnické dokumentace, ale i do všech "jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta" a na pořízení jejich kopií. Můžete si tedy zpětně snadno ověřit, co konkrétně komise projednávala, jakým způsobem a s jakými výsledky. Pokud by Vám v tomto nebylo plně vyhověno, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V neposlední řadě pak na Vás přecházejí po smrti maminky její osobnostní práva a můžete se soudně domáhat omluvy a případně i finančního zadostiučinění žalobou na ochranu osobnosti.

Vaše Férová nemocnice

8.11.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS