Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přístup k zdravotnické dokumentaci osoby blízké

Dobrý den,
můj bratr byl vždy normální hodný a veselý kluk. Posledním rokem trpěl psychickými problémy, které byly způsobeny rozvodem a ztrátou práce. Byl zoufalý a ačkoliv jsme mu chtěli pomoci, pomoc odmítal. Byl více a více uzavřený, tyto problémy začal řešit alkoholem. V lednu 2016 napsal dopis na rozloučenou, vypnul si mobil a odjel pryč.

Po usilovném hledání za pomocí policie jsme ho v pořádku našli. Poté ho moji rodiče zavedli na psychiatrické oddělení v blízké nemocnici, kde byl také asi 2 týdny hospitalizován. Jak policii tak v nemocnici nám nedal možnost nahlédnout do jakýchkoliv zápisů, tudíž vlastně nevíme, co mu konkrétně bylo. Snažili jsme se mu pomoci, jak to šlo.

Po propuštění z nemocnice opět začal pít a pak sám uznal, že by to měl vyřešit na protialkoholním léčení v Kroměříži, kde také 2 měsíce byl. Po návratu domů si začal hledat novou práci a my jsme byli opravdu rádi, že se vše vrátilo do starých kolejí a mu je lépe.

Před týdnem se zničehonic opět opil a snědl několik plat různých léků, pokus o sebevraždu. Naštěstí se vrátila jeho přítelkyně z práce včas a okamžitě jsme volali záchranku. Byl mu vypumpován žaludek a byl hospitalizován na JIP v blízké nemocnici. V nemocnici jsme byli a prosili lékaře, aby ho hned nepropouštěli, protože jsme měli obrovský strach, že se opět pokusí zabít. Z nemocnice ho po dvou dnech propustili. Ihned jsme kontaktovali lékaře na psychiatrickém oddělení a ten nám prakticky nic nesdělil, pouze, že nemá čas a stejně nyní pro něj nemají volné lůžko. Nevíme, zda bylo před propuštěním vykonáno psychiatrické konsilium, nemocnice s námi vůbec nekomunikovala.

Včera se můj bráška zabil. Naše rodina je na tom velmi špatně. Bylo mu 34 let. Jsme opravdu zoufalí. Prosím o radu jak postupovat, máme velmi silný pocit, že nás personál z nemocnice odbyl a vůbec nebral v potaz naše obavy o něj. Naše prosby že se vážně obáváme, že se může zabít, je nezajímaly. Propustili ho na vlastní zodpovědnost, u takového člověka je dle mého názoru běžné, že svůj stav zlehčuje a není objektivní.

Děkuji Vám.

masto

Odpověď:

Dobrý den,

váš dotaz je komplikovaný a skládá se z několika podotázek. Pokusíme se je ale zodpovědět.

Ohledně přístupu ke zdravotnické dokumentaci vašeho bratra, vám nemocnice nemohla poskytnout žádné informace, jejich poskytnutím by porušila zákon.

Informace mohou být poskytovány pouze se souhlasem pacienta. Bez jeho souhlasu může zdravotnický pracovník poskytnout informace, jen pokud je v důležitém veřejném zájmu nadřízeným orgánem zbaven mlčenlivosti nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Informace o pacientovi jsou tak poskytovány například národním zdravotním registrům.

To platí také o rodinných příslušnících. Informace jsou jim poskytovány jen, pokud si to pacient přeje. Existuje však výjimka. Pokud pacient není ve stavu, kdy by mohl určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány (např. pacient v bezvědomí), mohou být informovány osoby blízké. Osobami blízkými jsou příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci…), sourozenec, manžel nebo partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Za osoby blízké se považují také osoby v poměru rodinném nebo obdobné, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Mezi takovéto osoby se řadí další příbuzní v nepřímé linii (např. bratranec, teta) nebo opatrovníci, pěstouni a také druh a družka.

Jestliže pacient za svého života vyslovil zákaz poskytování informací o svém zdravotním stavu, nemohou být tyto informace sděleny ani osobám blízkým s výjimkou situace, kdy by se jednalo o informace důležité pro ochranu jejich zdraví nebo jiných osob (např. geneticky podmíněné či infekční choroby).

Pokud tak pacient neučinil, vzniklo vám po jeho smrti právo nahlížet do výsledků jeho zdravotnické dokumentace dle § 33 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Jestliže dospějete nebo jste dospěli k názoru, že poskytovatel zdravotních služeb zanedbal svůj postup, máte podle § 93 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, právo podat stížnost.

Pokud se domníváte, že máte vy a další osoby blízké právo na náhradu nemajetkové újmy spojené se smrtí vašeho bratra, možnosti postupu naleznete zde. Nemocnice vám sice nemohla poskytnout možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace v době, kdy váš bratr žil, ale je možné že pochybila v poskytování zdravotních služeb (špatné vyhodnocení psychického stavu pacienta).

Doufáme, že vám naše odpověď pomohla, pokud budete potřebovat něco dovysvětlit, nebojte se nás kontaktovat.

 S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

19.11.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS