Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

souhlas s poskytováním lékařské dokumentace pojišťovně či zaměstnavateli

Dobrý den, chtěl jsem si zřídit životní pojištění a v podmínkách pojišťovny je, že musím zprostit mlčenlivosti mého lékaře ve prospěch pojistitele kvůli zjišťování mého zdravotního stavu. Ten tyto informace může sdílet s dalšími třetími stranami. Totéž je i v mé pracovní smlouvě, kde jsem musel zprostit mého lékaře mlčenlivosti pro organizaci, která zajišťuje mému zaměstnavateli zdravotní služby.

Chápu, že spolu komunikují dva lékaři, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, ale jak je to v případě, když je ve smlouvě uveden termín pojistitel (tedy pojišťovna a její třetí osoby) případně organizace. Třetí osoby mohou být všelijaké další firmy a mé zdravotní údaje se tak dostanou všude. Je toto nějak ošetřeno?

nick

Odpověď:

Dobrý den,

Váš lékař či jiný poskytovatel zdravotních služeb má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání.

Nicméně za porušení mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li poskytovatel zproštěn pacientem mlčenlivosti.

Pokud tedy zprostíte lékaře mlčenlivosti, není tento v rozsahu zproštění povinen zachovávat mlčenlivost. V případě životního pojištění bychom doporučili srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven, zda se jejich podmínky neliší. Co se týče požadavku ze strany zaměstnavatele, doporučujeme se obrátit na Státní úřad inspekce práce, který je nejlépe schopný posoudit obvyklost takového požadavku.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

17.10.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS