Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost jako součást zdravotnické dokumentace

Dobrý den,

v § 53 zákona o zdravotních službách je stanoveno, co zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje. V ustanovení tohoto paragrafu, odstavce druhého, písmena d) stojí psáno: informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb.

Toto ustanovení je dále znovu uvedeno identicky ve znění Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., vyhláška o zdravotní dokumentaci. V této vyhlášce jsem nenašel žádné upřesnění či omezení zmíněného odstavce výše zmíněného § 53. Můžete mi prosím zodpovědět následující?

Pokud bych podal stížnost na postup lékařky, ptám se, zda tato stížnost, včetně podkladů pro stížnost, se stane součástí zdravotní dokumentace podle zde uvedeného písmena d), a zda tento algoritmus platí i v případě dítěte a jeho zákonného zástupce? Jde mi o to vyhnout se důkazní nouzi při podávání žádosti, a i kdyby stížnosti měly být „automaticky“ zařazovány do dokumentace, potřebuji znát, zda se tak děje na základě tohoto ustanovení. Pokud Vás napadá jiné znění zákona, ze kterého plyne, že stížnost na postup lékařky má být zařazována do zdravotní dokumentace, prosím citujte příslušný pramen práva. Za odpovědi předem děkuji,

Kauly

Odpověď:

Dobrý den,

z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, plyne, že zdravotnická dokumentace obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi.

V případě podání stížnosti na postup lékaře podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, se o této stížnosti vede samostatný stížnostní spis, což lze zjistit z § 93 odst. 3 písm. c) nebo § 94 odst. 4 písm. d) téhož zákona. Tento spis se týká celého řízení o stížnosti a je možné do něj stěžovatelem nahlížet nebo si z něj pořizovat výpisy či kopie (§ 93 odst. 3 písm. d), § 94 odst. 1 písm. e) téhož zákona). Tuto možnost má jak pacient sám, tak i v pozici zákonného zástupce nezletilého pacienta coby stěžovatel (§ 93 odst. 1 téhož zákona).

Účelem zdravotnické dokumentace je především zaevidovat zdravotní stav pacienta a doložit poskytnutou péči, a proto se stížnost na postup lékaře do zdravotnické dokumentace vkládat nebude, neboť ta je zaměřena na procesní stránku věci (nesouhlas s postupem lékaře).

Stejné platí i v případě podání stížnosti zákonným zástupcem nezletilých pacientů.

Pokud tedy podáte stížnost na postup lékaře, bude o této stížnosti založen nový spis, ve kterém bude zaznamenáván celý proces řízení až do jeho ukončení. Do zdravotnické dokumentace se tento spis nezařazuje, tím pádem ani stížnost není součástí zdravotnické dokumentace.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

14.11.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS