Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Supervize psychoterapeuta

Dobrý den, rád bych se zeptal na rozsah povinné mlčenlivosti v rámci poskytované individuální psychoterapie (poskytuje ji psycholog) k předávání informací o průběhu terapie osobě provádějící jeho supervizi. Domnívám se, že v případě mého nesouhlasu k poskytování informací o zdravotním stavu dalším osobám, se tento vztahuje i na jakékoli sdělení terapeuta směrem k supervizi a z mého pohledu je tedy jedno, jak je terapeut a jeho supervize dohodnutá. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

psycholog je zdravotnickým pracovníkem a vztahuje se tedy na něj i povinnost mlčenlivosti. Avšak je mu dána, stejně jako jiným zdravotnickým pracovínkům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče možnost nahlížet do Vaší zdravotní dokumentace a vyměňovat si v zájmu Vaší léčby informace i bez Vašeho souhlasu.

Z Vašeho dotazu bohužel nění úplně zřejmé, o jaký druh supervize jde. Proto se pokusíme zabývat možnými variantami, jež připadají v úvahu.

Je možné, že ve Vašem případě půjde o situaci, kdy psycholog předává informace pouze obecné, z nichž by nebylo zjevné Vaše jméno ani jiný znak, z nějž by mohlo být poznat, že jde právě o Vás. Takové nakládání s informacemi dovoleno je.

Jiná by byla situace, kdyby psychoterapeut poskytoval informace týkající se konkrétně Vaší terapie svému nadřízenému nebo jiné osobě, jež by měla pravděpodobně přispět k tomu, aby probíhala psychoterapie co nejlepším způsobem. Tento postup lze sice chápat jako snahu o efektivní, účinnou a kvalitní péči, ale předávání informací, z nichž je patrné, čí léčby se týkají, však podléhají povinnosti mlčenlivosti. K tomu, aby nebyl třeba Váš souhlas s takovou praxí by se musel aktivně podílet "supervizor" na Vaší léčbě, o čemž byste však musel být obeznámen. Záleží tedy na posouzení, zda se podílí na vaší léčbě. Pokud Váš psycholog se svým "supervizorem" rozebírají Vaši léčbu, aniž by "supervizor" aktivně přispěl k léčbě, nebo jste se s ním ani nesetkal, k takovému postupu by měli mít Váš souhlas.

Pokud ale jeho činnost spočívá spíše v aktivní péči o Vaši osobu, setkáváte se i s ním a víte o jeho činnosti a jejím smyslu (a souhlasíte s ní), informace si mezi sebou předávat mohou bez omezení.

Samozřejmě je nutno dodat, že by měly mít všechny předávané informace význam pro terapii na níž se oba podílejí. Nemělo by se tedy jednat o informace soukromého charakteru, jež nemají vztah k Vašemu zdravotnímu stavu.

Vaše Férová nemocnice

1.3.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS