Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Uchování zdravotnické dokumentace

Dobrý den,

jaké platily lhůty pro uchování zdravotnické dokumentace před vyhláškou č. 385/2006 Sb. Konkrétně se jedná o zdravotnickou dokumentaci k porodu císařským řezem v prosinci 1988, o níž mi bylo sděleno, že byla skartována, neboť porodopisy byly v té době archivovány po dobu 15 let a dále, že skartační lhůty byly upraveny až vyhláškou č. 385/2006.

Děkuji.

Bára

Odpověď:

Dobrý den,

povinnost řádně zpracovávat zdravotnickou dokumentaci a zákonná pravidla ohledně její archivace a skartace byly zavedeny až novelizací zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu z roku 2001.

Do této doby vznikaly otázky o tom, komu vlastně dokumentace patří a kdo a jak má právo s ní disponovat. Bylo však nepochybné, že jen řádné vedení dokumentace umožňuje kvalitní péči o pacienta, a proto také patří vedení dokumentace k lex artis, tedy správnému výkonu povolání. Právní předpisy přímo ukládaly povinnost řádně vést zdravotnickou dokumentaci jen nestátnímu zdravotnickému zařízení. Obecnou povinnost vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci ukládaly všem lékařům také stavovské předpisy České lékařské komory. Proto k vaší otázce žádnou přesnou lhůtu uvést nemůžeme.

Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci dnes upravuje zákon 372/2006 Sb. o zdravotních službách a jednotlivé lhůty konkretizuje vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Lékař je nyní povinen uchovávat zdravotnickou dokumentaci před její skartací po dobu nejméně 5 let u žádanky, laboratorních testů. Lhůta 10 let je stanovena u zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví.  Zákon u některých typů dokumentace určuje i delší dobu, až 100 let. Před uplynutím skartační doby nesmí být zdravotnická dokumentace zařazena do skartačního řízení.

Vaše Férová nemocnice

17.5.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS