Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Výpis zdrav.dokumentace

Dobrý den,

přešla jsem k novému praktickému lékaři, který dostal pouze výpis od předchozího lékaře. Nastupovala jsem do nové práce a současný lékař mi jako podklad pro závodního lékaře dal pouze kopii tohoto výpisu, aniž by se obtěžoval udělat výpis sám, resp. napsat, že jej vydává on jakožto můj nový praktický lékař. Ohradila jsem se, že tam nejsou aktuální data, je to prostě vytištěný výpis z PC za tento rok, přestěhovala jsem se a on to nebral v potaz, tudíž je tam zastaralá adresa. Dal mi kopii tohoto výpisu z přeregistrace od předchozího praktického lékaře. Čekala bych, že vypíše sám svou rukou potvrzení a dá razítko, že on je mým aktuálním lékařem, tudíž dává výpis, počítač nepoužívá, jen ruční zápis, ale tak neučinil.

 

Má otázka je, o práci jsem přišla a budu-li nastupovat do nové práce, to budu stále dávat tento stejný výpis? Přijde mi to jako nesmysl. Od té doby jsem vážněji nestonala, měla jsem pouze chřipku, ale i tak mi to přijde nestandardní. Jak eventuálně donutit lékaře, aby vydal výpis pro závodního lékaře aktuálně od něj? Chápu, že si tak šetří práci, ale nelogicky na můj úkor. Kde zjednat nápravu?

 

Děkuji

Tereza

Odpověď:

Dobrý den,

v souladu s § 45 odst. 2 písm. g) zák. 372/2011 Sb. je Váš praktický lékař povinen předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o Vašem zdravotním stavu, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb. Tyto informace by, samozřejmě, měly být aktuální, nicméně měly by se týkat pouze oblasti, pro níž je tento výpis požadován, tedy ve Vašem případě může tento výpis obsahovat pouze informace, které mohou být nějakým způsobem významné pro Vaše zaměstnání.

Dle Přílohy 1 k vyhlášce č. 89/2012 Sb. musí výpis ze zdravotnické dokumentace obsahovat:

a) základní údaje z anamnézy doplněné o údaje nezbytné k účelu, pro který je výpis vydáván,

b) informace o posledně zjištěném zdravotním stavu pacienta a rozpis jím užívaných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a používaných zdravotnických prostředků,

c) diagnostický souhrn,

d) stručné zhodnocení dosavadního vývoje zdravotního stavu pacienta, včetně reakcí na dosavadní léčbu a dynamiky vývoje výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření,

e) další podstatné informace včetně informací z posudkové péče

Informace o Vaší aktuální adrese tedy v tomto případě nejsou směrodatné, neboť tyto informace jste jistě uvedla v pracovní smlouvě a účelem výpisu je především podat informace o Vašem zdravotním stavu. Pokud nedošlo k žádné změně Vašeho zdravotního stavu od doby vyhotovení předcházejícího výpisu, není důvod vypracovávat výpis nový. V každém případě by však, na základě § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky 98/2012 Sb., měl výpis ze zdravotnické dokumentace obsahovat razítko Vašeho praktického lékaře. Můžete jej tedy požádat o jeho doplnění.

V případě, že by však došlo k předání neúplných či neaktuálních informací o Vašem zdravotním stavu, jednalo by se o správní delikt ve smyslu § 117 odst. 1 písm. u) zák. 372/2011 Sb., kdy za nesplnění povinnosti předat potřebné informace jiným poskytovatelům sociálních či zdravotních služeb může být uložena pokuta dle odst. 4 písm. e) zmíněného ustanovení, až do výše 100.000,- Kč.

Pro každého zaměstnavatele je nutno individuálně posoudit, jaké informace jsou vhodné a účelné v rámci daného pracovního poměru, z toho důvodu je třeba vyhotovit pokaždé nový výpis ze zdravotnické dokumentace.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

27.4.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS