Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zákaz nahlížení do zdravotnické dokumentace

Přeji hezký den a děkuji za Vaši odpověď. Pokud by dcera za svého života vyslovila zákaz na nahlížení do její zdravotnické dokumentace, muselo by to být podle zákona písemnou formou a s ověřeným podpisem, pokud jsme dobře pochopili zákon? S pozdravem MP

MP

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za projevenou důvěru a za dotaz zaslaný do naší poradny.

Každý pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace kterékoliv osobě, kdykoliv po přijetí do péče. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace a postačí, když jej podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Podpis pacienta tak nemusí být ověřen.

Zákaz poskytování informací se však nevztahuje na informace, které mohou být sděleny i bez souhlasu pacienta. Jde převážně o situace, kdy je v důležitém veřejném zájmu nadřízený orgán zbaven mlčenlivosti. Dále se zákaz sdělovat informace neuplatní u osob blízkých (tj. příbuzní v řadě přímé – do této kategorie spadáte i Vy, sourozenec, manžel, registrovaný partner a osoba v poměru rodinném či obdobném, která by újmu, jež by utrpěla jedna z osob, pociťovala důvodně jako újmu svou vlastní) v případě, že by šlo o informace v zájmu ochrany jejich zdraví. Za této situace by ovšem nedošlo k poskytnutí všech informací, ale informace by byly poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu. V konečném důsledku by tak šlo o informace, které jsou nejdůležitější pro ochranu zdraví osoby blízké. Ostatní informace by pak osobě blízké, ani za těchto podmínek, sděleny nebyly.

Obecně je problematika nahlížení do zdravotnické dokumentace upravena zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Dle tohoto zákona mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie:

  • pacient nebo zákonný zástupce pacienta,
  • osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,
  • osoby blízké zemřelému pacientovi.

Vy, jako osoba pacientovi blízká, máte možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace, a to za předpokladu, že Vaše dcera za svého života neučinila do zdravotnické dokumentace záznam o zákazu poskytování informací právě Vaší osobě. Pro shrnutí ještě jednou opakuji, že podpis Vaší dcery nemusel být notářsky ověřen.

 

Vaše Férová nemocnice

5.11.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS