Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní dokumentace a informace

Dobrý den,

byla jsem hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Ošetřující lékařka si mě vyžádala k pohovoru i přes moje námitky, že nejsem schopná pohovoru, protože jsem byla pod vlivem silných léků a nebyla jsem schopna se soustředit. Přesto pohovor proběhl a byl zanesen i do propouštěcí zprávy. Na dotaz jsem odpověděla, že jsem po úmrtí matky, o kterou jsem pečovala, vedena na úřadě práce. Tato odpověď je zapsána ve zdravot. dokumentaci, doktorka ještě sama ze své vůle doplnila, že žiju ze státní podpory, což se mi hrubě nelíbí. Dostávám podporu v nezaměstnanosti 2 680 Kč, což nestačí ani na náklady na byt, žiju z úspor. Mohu požadovat přepsání zprávy nebo co Vy na toto říkáte? Ono je tam toho více, co se mi nelíbí.

Děkuji za odpověď.

Irena

Odpověď:

Dobrý den,

zdravotnická dokumentace musí být podle zákona o zdravotních službách vedena úplně, pravdivě a čitelně. Pokud Váš zdravotní stav uvedený v dokumentaci souhlasí se skutečností, nebude možné takový záznam z dokumentace odstranit. 

Možnosti odstranění nebo oprav dokumentace jsou zaměřeny pouze na nepravdivé či technicky špatně zaznamenané skutečnosti. Jsme toho názoru, že je to nepodstatná informace, kterou lékaři nebudou potřebovat k Vašemu dalšímu léčení, proto by Vám mohli lékaři vyhovět s jejím odstraněním ze zdravotnické dokumentace. Zdravotnická dokumentace slouží k tomu, aby lékař věděl veškeré informace o pacientovi (např. pro to, aby věděl, které léky by vám neměl předepisovat).

Pokud se domníváte, že zápisem do zdravotnické dokumentace došlo k zásahu do Vašich práv, můžete využít možností, které Vám dává zákon o ochraně osobních údajů, a to:

  • práva požádat lékaře nebo zdravotnické zařízení o vysvětlení podle § 21 odst. 1 písm. a),
  • nebo práva požadovat po lékaři nebo zdravotnickém zařízení odstranění takto neoprávněně vzniklého stavu podle § 21 odst. 1 písm. b), zejména může požadovat o provedení opravy nebo doplnění osobních údajů.

Důležité však je, že obsah zdravotnické dokumentace je lékařské tajemství. Lékař o vaší minulosti nesmí mluvit s dalšími lidmi či sdělovat tyto citlivé informace dál bez vašeho svolení. Více o mlčenlivosti a výjimkách se dozvíte v zodpovězených dotazech na našich stránkách.

Vaše Férová nemocnice

15.4.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS