Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní dokumentace příbuzného

Mám podezření, že u babičky došlo k pochybení lékařské péče, našla jsem si, že si lze vyžádat opis kompletní zdravotní dokumentace. Zajímá mě, zda je praktický lékař povinen mi ho poskytnout nebo musím mít nějaké zplnomocnění - jsem vnučka, která se o ni starala a babička je momentálně v umělém spánku v nemocnici a zplnomocnění žádné nemám.

Děkuji za odpověď.

Zikulka

Odpověď:

Dobrý den,

na základě § 33 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., má lékař povinnost poskytnout informace o zdravotním stavu pacienta osobám, které pacient určil. Dále je lékař povinen umožnit těmto osobám pořizování výpisů, opisů a kopií zdravotnické dokumentace.

Dle odst. 3 uvedeného ustanovení v případě, že není pacient, s ohledem na svůj zdravotní stav, schopen osoby dle odst. 1 určit, náleží výše uvedená práva osobám blízkým, a to za přítomnosti zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb.

Osobu blízkou definuje zák. 89/2012 Sb. v § 22 jako příbuzného v řadě přímé, sourozence a manžela nebo registrovaného partnera, osobu sešvagřenou či trvale žijící ve stejné domácnosti, případně jinou osobu v poměru rodinném nebo obdobném pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Tedy, vzhledem k tomu, že jste příbuzná v řadě přímé, je lékař povinen Vám informace poskytnout, umožnit Vám si opis či kopii pořídit, případně Vám kopii na vyžádání vystavit, a to do 30 dnů od Vaší žádosti, v souladu § 66 odst. 1 uvedeného zákona. Za poskytovatelem pořízenou kopii či výpis je poskytovatel oprávněn účtovat poplatek ve výši vynaložených nákladů.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

5.5.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS