Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

zdravotní dokumentace - neúplný výpis

Dobrý den,
změnila jsem praktického lékaře. Nový si požádal o zdrav. dokumentaci nebo její výpis. Původní lékař mu zaslal jen výpis a jen pár kopií odborných zpráv.
 
Když jsem přišla k novému prakt. lékaři (má druhá návštěva u něho) a viděla moji nově vytvořenou zdravotní kartu, tak jsem říkala, že je tam toho strašně málo. V mé zdrav. dokumentaci (u původního praktika) byla plná karta (výška byl skoro 4 cm), zde jsem však viděla pár stránek výpisu a odb. zprávy, které by nedaly ani 1 cm výšky (listy na sobě). Nového praktika jsem na toto přesně upozornila. Namítl mi, že dostal od původního výpis a odborné zprávy, tak je to v pořádku. Pak jsme diskutovali o aktuálním problému a já zjistila, že v kartě není nic o např. prodělaném úrazu. Praktikovi došlo, že v kartě není všechno, ale neřešil to.
 
Jak tedy získám zbytek své zdravotní karty od původního praktika? Pokud novému praktikovi při příští návštěvě navrhnu, aby si vyžádal zbytek karty nebo kopií z ní. Očekávám reakci, že to dělat nebude, nebo že si za ní budu platit. Tak stejně čekám, že původní praktik mi tuto věc odmítne, i kdyby měl mít kopie placeny od pojišťovny nebo mnou. On takový je, už jsem něco podobného zažila.
 
Jak mám tedy získat zbytek zdravotní dokumentace? Je v ní celý můj život, všechny zdravotní problémy. A nevím, proč má zůstat u lékaře, se kterým jsem nebyla spokojená (byl laxní)? Opakuji, že nepředal všechny potřebné informace o mém stavu.

petra1

Odpověď:

Dobrý den,

Přístup ke zdravotní dokumentaci

Každý pacient má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní kopie. Neumožní-li tak poskytovatel (v tomto případě bývalý lékař), dopouští se dle § 117 odst. 3 písm. r) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách služebního deliktu. Bývalý ošetřující lékař tedy nesmí bránit v pořizování kopií zdravotní dokumentace.

Změna poskytovatele zdravotních služeb

Zákon o zdravotních službách praví, že v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotnické dokumentace či kopií zdravotní dokumentace celé. Proto doporučujeme se opětovně obrátit na nového ošetřujícího lékaře, aby si pořídil kompletní dokumentaci, pokud je nedostatečná. V případě, že odmítne, můžete mu zaslat písemnou stížnost.

Proč dokumentace zůstává u předešlého poskytovatele

Zdravotní dokumentace by v žádném případě neměla putovat s pacientem k novému lékaři, neboť předešlé zdravotnické zařízení má povinnost tuto dokumentaci uchovat. Zákon nestanoví lékaři žádnou lhůtu k tomu, aby informace předal, ale v zájmu zajištění péče by tak měl učinit co nejdříve.

Bohužel tak originál Vaší zdravotnické dokumentace musí zůstat u původního poskytovatele, nemůže Vám ale být bráněno ve zhotovení si kompletní kopie.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

10.10.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS