Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní dokumentace - předání mezi prakitiky

Dobrý den,

po změně trvalého bydliště jsem změnila i praktického lékaře (PL), které jsme se registrovala v 11/2015, ten pak písemně požádal o předání mé zdravotnické dokumentace mého předchozího PL, k dnešnímu dni však dokumentace předána nebyla. Osobně jsme do 8/2016 bývalého PL žádala o předání dvakrát, poprvé jsem byla odmítnuta pro zaneprázdněnost, podruhé jsem dostala "výpis" sestávající ze 3 stručných vět a to považuju za nedostačující. Proto jsme požádala bývalého PL i písemnou formou (doporučený dopis), k dnešnímu dni bez jakékoli odpovědi / reakce.

Poté jsme komunikovala vše se zaměstnankyní MHMP (Magistrát hlavního města Prahy) a následně písemně napsala stížnost na PL., doporučený dopis z 24.10.2016 adresovaný na MHMP. V 11/16 jsme obdržela od MHMP odpověď, kde byl citován pouze č. 372/2011 Sb., bez konkrétní odpovědi, vyjádření k mé stížnosti. Má prosba/dotaz je tedy následující - jak mám dále postupovat, jaké mám možností, aby byla má kompletní zdravotní dokumentace předána mému současnému PL?

Předem děkuji za odpověď, Kristýna

 

kikina

Odpověď:

Dobrý den,

originál zdravotnické dokumentace zůstává u zdravotníka, který ji vyhotovil, ale zdravotník je povinnen předat informace, které jsou potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče. Nedomníváme se, že by tuto povinnost bylo obecně možné naplnit napsáním tří vět.

Váš postup podání stížnosti je správný, doporučujeme Vám znovu obrátit se na MHMP s poukazem na to, že jejich činnost jako orgánu zodpovědného za řešení stížností nespočívá v pouhém kopírování znění zákona, ale vždy by měl být zákon aplikován na konkrétní případ. Pokud Vám MHMP neposkytne konkrétní odpověď na Vaši stížnost, můžete se obrátit na správní soud.

Jiný možný postup, jak dosáhnout předání informací mezi praktickými lékaři, představuje vyžádání si kopií Vaší kompletní zdravotnické dokumentace od původního lékaře a předání těchto kopií lékaři stávajícímu. Povinnost původního lékaře umožnit Vám pořizovat si kopie ze zdravotnické dokumentace zakládá zákon o zdravotních službách, viz zde.

Tím, že zdravotník odmítá poskytnout informace potřebné pro zajištění součinnosti při poskytování zdravotních služeb se dopouští správního deliktu dle § 117 odst. 1 písm. u zákona o zdravotních službách, za který mu hrozí sankce až do výše 100.000 Kč. Upozorněte lékaře na možnost této sankce, je možné, že to zvýší jeho motivaci k předání informací.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

14.12.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS