Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotnická dokumentace po zemřelé bývalé manželce

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jestli mohu žádat o informace od ošetřujícího lékaře mé bývalé manželky (výpis ze zdravotní dokumentace - lekářský dotazník) a následně je poskytnout pojišťovně, u které měla má bývalá manželka pojištěný úvěr. Pojišťovna mimo to požaduje i jiné informace:

• kopii Úmrtního listu pojištěného
• vyplněný lékařský dotazník (formulář přiložen)
• kopii Listu o prohlídce mrtvého (s čitelnou adresou lékaře)
• kopii Pitevní zprávy (s čitelnou adresou lékaře), pokud byla provedena soudní pitva
• kopii Usnesení Policie ČR (Protokolu Policie ČR) 
• kopii úvěrové smlouvy nebo žádosti o úvěr (kompletní znění), v rámci které bylo uzavřeno pojištění schopnosti splácet.
• kopii Usnesení o dědickém řízení (doložit v případě, že dědické řízení bylo již ukončeno).

Bývalá manželka zemřela pádem z okna, Kriminální Policie případ odložila, jelikož nebylo možné prokázat, zda se jednalo o sebevraždu či nešťastnou náhodu. Nebylo ani prokázano spáchaní jakéhokoliv trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu. S bývalou manželkou jsme byli právně rozvedení a měli jsem společně jedno dítě, které je dědicem pojištěného úvěru. Já jsem poručníkem dítěte. Předem děkuji za odpověď.

bossky

Odpověď:

Dobrý den, 

žádat o informace ze zdravotnické dokumentace zesnulého pacienta můžou osoby blízké. Jakožto bývalý manžel osobou blízkou nejste, o informace však můžete žádat z titulu poručníka dítěte. Dle zákona o rodině totiž poručník mimo jiné zastupuje nezletilé dítě, tedy činí jeho jménem právní úkony, které dítě nemůže činit samo. Jakožto poručník dítěte proto můžete žádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace zesnulého či pořízení výpisu nebo kopie. Součástí dokumentace jsou informace o zdravotním stavu pacienta, záznamy o poskytnutých zdravotních službách, pitevní protokol, průvodní list k pitvě a jiné. 

Informace ze zdravotnické dokumentace by Vám nebyly poskytnuty jen v případě, že Vaše bývalá žena za svého života vyslovila zákaz Vám tyto informace sdělovat. V takovém případě by došlo ke střetu zájmů mezi Vámi a dítětem a soud by pro tuto záležitost ustanovil dítěti zvláštního zástupce. 

O další uvedené dokumenty je třeba zažádat u příslušných orgánů a institucí (př. úmrtní list vydává na žádost matriční úřad). 

Vaše Férová nemonice 

17.12.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS