Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotnická dokumentace po zemřelém

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o pomoc či radu, jak postupovat v případě náhlého úmrtí moji švagrové, která zemřela pravděpodobně z důvodu zanedbání lékařské péče. Navštívili jsme se synem zemřelé obvodního lékaře a písemně požadovali zdravotní dokumentaci nebo její kopii nebo alespoň ústní sdělení posledních vyšetření. Lékař odmítl vše požadované a zavolal na nás městskou policii, aby nás vyvedla z ordinace. Pravděpodobně budeme podávat žalobu, stížnost aj., ale obáváme se zmanipulování lékařské dokumentace.

Lékař volal i na krajský úřad do Brna, kde mu bylo sděleno, že dokumentaci nemá vydávat a že si na něj můžeme stěžovat a krajský úřad si dokumentaci vyžádá sám.

Máme tedy, prosím, právo alespoň na fotokopie ze zdravotní dokumentace? Ve vaší poradně jsem se dočetla, že ano, můžete prosím napsat, na základě jakého zákona?

Děkuji předem za jakoukoliv informaci

Odpověď:

Dobrý den,

originál zdravotnické dokumentace se nevydává a vždy zůstává u poskytovatele zdravotní péče. Na druhou stranu pacient (a za níže uvedených podmínek i pozůstalí) mají právo do zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si z ní kopie.

Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace zakotvuje § 65 zákona o zdravotních službách. Do zdravotnické dokumentace po zemřelém pacientovi může nahlížet osoba blízká zemřelému pacientovi. Kdo je osobou blízkou stanoví v § 22 občanský zákoník, z uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud není prokázán opak, má se za to, že osoby sešvagřené jsou si vzájemně osobami blízkými. Jistě je osobou blízkou i syn zemřelé.

Na základě uvedených ustanovení pro nás vyplývá, že lékař Vám nesměl bránit v nahlížení do zdravotnické dokumentace. Výjimku mu zakládá § 66 odst. 2 zákona o zdravotních službách, z uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud má lékař objektivní překážky, které mu brání v tom umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace, může Vám nahlížení odepřít, ale v takovém případě Vám musí poslat kopii zdravotnické dokumentace do pěti dnů. Nicméně z Vašeho dotazu spíše vyplývá, že lékař nechtěl zdravotnickou dokumentaci zpřístupnit, i když toho byl objektivně schopný.

Ze zdravotnické dokumentace si osoba, která je oprávněna do ní nahlížet může pořizovat na vlastní náklady kopie za přítomnosti lékaře, případně jí kopie může zhotovit přímo lékař, který je pak povinen požadovat poté úhradu přiměřeně vynaložených nákladů. Doporučujeme si zdravotnickou dokumentaci ofotit mobilem a minimalizovat tak náklady.

Lékař ve Vámi uváděném případě se tedy velice pravděpodobně dopustil porušení povinností, které mu ukládá zákon o zdravotních službách. Jeho chování je o to horší, že na Vás neváhal zavolat policii. Doufáme, že budete mít v případném soudním sporu úspěch.

S pozdravem Férová nemocnice

23.2.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS