Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Změna praktického lékaře z důvodu úmrtí praktického lékaře

Můj registrující lékař zemřel a byl jsem přeregistrován k jeho kolegovi, kterého jsem nikdy předtím neviděl. O změně jsem se dozvěděl z výpisu plateb zdravotní pojišťovny, nikoli od lékaře, nebo zdravotnického zařízení, pro které oba pracovali. Kapitační platba je hrazena nikoli na zařízení, ale na registrujícího lékaře.

Jaký je správný postup při úmrtí praktického lékaře? Mohu si zvolit lékaře, nebo si mě může bez mého vědomí přeregistrovat jakýkoli jiný lékař bez mého vědomí a souhlasu. Jak měl postupovat zaměstnavatel obou lékařů a jak měla postupovat pojišťovna? Jak měla postupovat státní správa? Jak mám postupovat já? Toho nového lékaře nechci, neznám jej a není mi sympatický. Tímto způsobem bylo převedeno velké množství pacientů - nedošlo k porušení zákona, poškození pojišťovny, mých práv? Jak to, že to mohlo proběhnout bez mého podpisu, či plné moci?

sxr

Odpověď:

Dobrý den,

jsou dva způsoby, jak se řeší přechod lékařské péče (a tedy i přechod jeho zdravotnické dokumentace) v případě smrti lékaře:

1. Zdravotní péči bude nadále poskytovat lékař, který je oprávněn užívat stejnou ordinaci (zařízení).

Zde lékař postupuje podle § 27 zákona o poskytování zdravotních služeb. Ten musí písemně oznámit krajskému úřadu do 15 dnů ode dne úmrtí, že bude v poskytování služeb pokračovat. Musí jít samozřejmě o lékaře, který splňuje zákonné požadavky pro poskytování zdravotní péčé. Tomuto lékaři pak vydá příslušný krajský úřad osvědčení, že v poskytování může pokračovat. Nový poskytovatel nemá informační povinnost vůči pacientovi. I v tomto případě Vám však zůstává právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb – pokud Vám nový ošetřující lékař nevyhovuje, změňte jej.

2. V případě, kdy ordinaci / zařízení užíval pouze zemřelý lékař, zajistí jím vedenou zdravotnickou dokumentaci příslušný Krajský úřad, a to:

a) Samostatně - o tomto stavu je pacient informován a musí zaslat písemnou žádost, ve které stanoví nového poskytovatele zdravotních služeb, kterého si zvolil. Krajský úřad v tomto případě poskytuje např. jen výpisy nebo opisy ze zdravotnické dokumentace do doby, než si pacient zvolí nového poskytovatele.

b) Krajský úřad může pověřit vedením zdravotnické dokumentace i jiného poskytovatele, pokud s tím tento souhlasí, a to na dobu, než si pacient zvolí jiného poskytovatele. O tomto by měl být pacient také informován.

Vámi nastíněný postup se tedy zdá být v souladu se zákonem (první případ). Pokud Vás zajímá konkrétní znění zákona, toto naleznete v §§ 27, 57 a 63 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vaše Férová nemocnice

5.5.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS