Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

zobrazit odpovědi Předepisování a výdej léků

zobrazit odpovědi Odpovědnost za nežádoucí účinky léků

zobrazit odpovědi Reklama na léky

Jakou formu může mít reklama na léky? zobrazit odpověď  
Jaká pravidla platí pro reklamu určenou pacientům? zobrazit odpověď  
Jaká pravidla platí pro reklamu zaměřenou na odborníky? skrýt odpověď  
 

Reklama na léky zaměřená na odborníky (zejména lékaře a lékárníky) může být šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků určených převážně pro tyto odborníky, například odborných publikací a odborného tisku.

Tato reklama musí obsahovat:

  • přesné, aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům vytvořit si vlastní názor o terapeutické hodnotě léku. Údaje převzaté z odborných publikací nebo z odborného tisku musí být přesně reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj
  • základní informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku, včetně data schválení nebo poslední revize
  • informaci o způsobu výdeje humánního léčivého přípravku podle rozhodnutí o registraci
  • informaci o způsobu hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Tato pravidla neplatí pro homeopatické přípravky.

Obchodní zástupce musí při každé návštěvě provedené za účelem reklamy léku předat navštívenému odborníkovi souhrn údajů o léku a informaci o způsobu jeho použití. Pokud se obchodní zástupce od odborníka dozví o nežádoucích účincích léku, je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat farmaceutické společnosti, která lék zaregistrovala.

V souvislosti s reklamou na léky zaměřenou na odborníky se zakazuje jim nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti. Rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění a ubytování při setkání navštěvovaném odborníky konaném za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, nebo při setkání odborníků konaném za odborným nebo vědeckým účelem, musí být přiměřený, s ohledem na hlavní účel setkání vedlejší, a nesmí být rozšířen na jiné osoby než odborníky. Odborníci nesmí v souvislosti s reklamou léků vyžadovat ani přijímat výhody nebo dary.

Vzorky léků mohou být poskytnuty pouze výjimečně osobám oprávněným je předepisovat, a to v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok. Každý vzorek musí odpovídat nejmenšímu balení léku uvedenému na trh a musí být označen nápisem "Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzorek".

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS