Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

zobrazit odpovědi Důstojné umírání

zobrazit odpovědi Odmítnutí život zachraňujícího zákroku

zobrazit odpovědi Informování pozůstalých

zobrazit odpovědi Pitva

Jaké existují druhy pitev? zobrazit odpověď  
V kterých případech musí být provedena zdravotní pitva bez ohledu na přání… skrýt odpověď  
 

U osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních se provádí povinně pitva v případě:

 • dětí mrtvě narozených nebo zemřelých do 18 let věku,
 • žen zemřelých v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem nebo šestinedělím,
 • u plodů z uměle přerušených těhotenství provedených z důvodu genetické indikace nebo indikace vrozené vývojové vady plodu,
 • u pacientů, kteří zemřeli při operaci, při nechirurgickém intervenčním výkonu, v souvislosti s nimi, nebo při úvodu do anestézie,
 • v případě úmrtí v souvislosti se zkouškou prostředku, přípravku, metod, které nebyly dosud v praxi zavedeny,
 • odnětí orgánu nebo tkáně pro transplantaci.

Lékař soudního lékařství provádí pitvu povinně v těchto případech:

 • náhlých úmrtí, jestliže při prohlídce nebylo možno zjistit příčinu smrti,
 • násilné smrti včetně sebevraždy,
 • podezření souvislosti smrti se zneužíváním návykových látek,
 • smrti ve vazbě nebo ve vězení,
 • podezření souvislosti úmrtí s nesprávným postupem při výkonu zdravotnických služeb.

Dále se pitva provádí u:

 • podezření, že příčinou smrti je nebezpečná infekční nemoc podléhající hlášení,
 • podezření na kontaminaci zemřelého na radioaktivní látkou.

 

Kdo hradí náklady pitvy? zobrazit odpověď  
Jak se dozvím o výsledcích pitvy svého blízkého? Budou mi sděleny? zobrazit odpověď  
Můj příbuzný zemřel ve zdravotnickém zařízení, důvod úmrtí, který byl… zobrazit odpověď  
Můžu vyžadovat, aby mému příbuznému udělali pitvu, a kdo ji v tomto… zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Darování orgánů

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS